Σχετικά με το έργο

Το έργο LIFE Natura2000ValueCrete (LIFE13 INF/GR/000188) έχει διάρκεια 4 έτη, με πιλοτική περιοχή εφαρμογής το νησί της Κρήτης και συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 1.085.171,00 €, εκ των οποίων ποσοστό 48,93% θα καλύπτεται από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος και ποσοστό 51,07% από τους εταίρους και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συγχρηματοδότη του έργου.

Σχετικά με την ιστοσελίδα:

  • Σχεδίαση: Νικολακάκης Μανώλης, Χαρκούτσης Γιάννης.
  • Υλοποίηση: Νικολακάκης Μανώλης.
  • Επιμέλεια κειμένων: Σακελλάρη Μαρία, Μπαξεβάνη Πόπη, Πεδιαδιτάκη Εμμανουέλα, Ξηρουχάκης Σταύρος, Προμπονάς Μιχάλης.
  • Επιμέλεια φωτογραφιών: Μπαξεβάνη Πόπη.