LIFE Natura2000ValueCrete newsletter Τεύχος 06 - Φεβρουάριος 2017

NATURA Crete Value

Το έργο LIFE Natura2000 Value Crete αποτελεί μια εκστρατεία ενημέρωσης για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης. Απώτερος σκοπός του LIFE Natura2000 Value Crete είναι η δέσμευση του τοπικού πληθυσμού της Κρήτης σε δράσεις για τη διατήρηση της πολύτιμης συνεισφοράς των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη και την ευημερία του νησιού.

Η εκστρατεία υλοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Συντονιστής), τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Στο 6ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου γίνεται μια ανασκόπηση των δράσεων της περιόδου Νοέμβριος 2016 έως Ιανουάριος 2017.

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2017.

Newsletter τεύχος 06

31/01/2017

Η Έκθεση Φωτογραφίας του έργου στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου στο Γάζι

Στα πλαίσια των δράσεων επικοινωνίας του έργου ‘’LIFE Natura2000 Value Crete’’ το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) παρουσιάζει φωτογραφική Έκθεση με θέμα «Περιοχές NATURA 2000 και Οικοσυστημικές Υπηρεσίες».

Η Έκθεση Φωτογραφίας από περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης θα είναι τοποθετημένη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και σε κοινόχρηστους χώρους του Δημαρχείου Μαλεβιζίου στο Γάζι έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

13/01/2017

Η 2η Συνέντευξη Τύπου του έργου LIFE Natura2000Value Crete στο ΚΡΗΤΗTV

Απόσπασμα της δημοσιογραφικής κάλυψης από το ΚΡΗΤΗTV της 2ης Συνέντευξης Τύπου του έργου LIFE Natura2000Value Crete που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη στον σύνδεσμο:

 

 

21/12/2016

Βράβευση του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου ως Βιώσιμος Προορισμός

Στις 7 Δεκεμβρίου 2016, σε τελετή απονομής που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βραβεύτηκε το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου ως Βιώσιμος Προορισμός από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Προστατευόμενων Περιοχών. Εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης, το βραβείο παρέλαβαν η κ. Καλλιόπη Καραμάνη, Γραμματέας του Δ.Σ. και η κ. Χαρίκλεια Μπίσα, Βιολόγος MSc και συντονίστρια του Φορέα.

15/12/2016

5η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου LIFE Natura2000Value Crete

Τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του "LIFE Natura2000Value Crete" στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε σύντομα η πορεία της περιβαλλοντικής εκστρατείας μέχρι σήμερα: παραγωγή ενημερωτικού υλικού (banners, TV και Radio spots, ενημερωτικές πινακίδες, ημερολόγιο 2017, Οιωνός), διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, ανοικτών εκδηλώσεων και συμμετοχή σε τοπικά φεστιβάλ. Εταίρος από τη Διεύθυνση Δασών παρουσίασε τα αποτελέσματα της Δράσης Β.1: Επικαιροποίηση των στοιχείων και ανάπτυξη ενός Μηχανισμού Ενεργής Πληροφόρησης (Clearing House Mechanism) για το Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη. Έπειτα, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία εξέθεσε τον σχεδιασμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία για το τρέχον σχολικό έτος. Τέλος πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της "ΑΙΘΟΥΣΑΣ NATURA 2000" στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στα ΜΜΕ.

15/12/2016

3η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Κοινωνικών Εταίρων (ΣΟΚΕ) με τη Συντονιστική Επιτροπή του Έργου LIFE Natura2000Value Crete

Την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η 3η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Κοινωνικών Εταίρων (ΣΟΚΕ) με τη Συντονιστική Επιτροπή του Έργου "LIFE Natura2000Value Crete".

Στη συνάντηση, εκτός των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων και της Επιτροπής Συντονισμού του Έργου, παρευρέθηκαν ως ομιλητές η κα. Ευγενία Στυλιανού, Γεωπόνος MSc, Τμήμα Προγραμματισμού Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης, Αντιπρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ και η κα. Αλίκη Καρούσου, MSc, PhD, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης. Στόχος της συνάντησης ήταν αφενός η παρουσίαση στους κοινωνικούς εταίρους της πορείας του έργου "LIFE Natura2000Value Crete", και αφετέρου η ενημέρωσή τους σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις διάφορες προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς της γεωργίας - κτηνοτροφίας και της αλιείας. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, όπου εκπρόσωποι των αλιέων εξέφρασαν τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την ανάγκη ανάδειξης και επίλυσής τους από τους αντίστοιχους φορείς.

15/12/2016

Η 2η Συνέντευξη Τύπου του έργου LIFE Natura2000Value Crete στο Ηράκλειο Κρήτης

Τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 δόθηκε Συνέντευξη Τύπου (πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης C.17: Συνεντεύξεις Τύπου) από τα μέλη της ομάδας του έργου «LIFE Natura2000Value Crete» προς τους εκπροσώπους των τοπικών ειδησεογραφικών μέσων της Κρήτης, στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του νέου Κέντρου Πληροφόρησης «ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA 2000» (Δράση C.20: ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA 2000) στην Έκθεση του ΜΦΙΚ, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «LIFE Natura2000 Value Crete».

02/12/2016

Οι ενημερωτικές πινακίδες (notice boards) του έργου είναι πλέον διαθέσιμες στο κοινό

Η τελευταία ενημερωτική πινακίδα του έργου τοποθετήθηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας στο Ηράκλειο. Σε αυτή γίνεται περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες από περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης, καθώς και χάρτης με αυτές. Αντίστοιχα, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες για καθεμία από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της Κρήτης σε καίρια σημεία των ΠΕ.

02/12/2016

Η κινητή φωτογραφική έκθεση του έργου «LIFE Natura2000Value Crete» παρέμεινε στον Φουρφουρά Ρεθύμνου ως και τις 30/11

Η φωτογραφική έκθεση του έργου «LIFE Natura2000Value Crete» παρέμεινε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Φουρφουρά Ρεθύμνου, από τις 3/10/2016 έως τις 30/11/2016.

21/11/2016

Η φύση ως πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης

Η Φύση έχει αδιαμφισβήτητα καθοριστικό ρόλο στη βιολογική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Τα οφέλη της φύσης προς τον άνθρωπό, πολλά! Τόσα, που το 2000, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ξεκίνησε μια πρωτοβουλία αναγνώρισης, κατηγοριοποίησης και αποτίμησης των ωφελειών αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία ολοκληρώθηκε το 2005.

Γράφει η Τάνια Πλουμή *

21/11/2016

Παραγωγή και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού (Ημερολόγιο 2017)

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Natura2000Value Crete, εξέδωσε Ημερολόγιο γραφείου 32 σελίδων, έτους 2017. Η διανομή του θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ημερίδων, των εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που προγραμματίζονται για τα επόμενα δύο έτη υλοποίησης του έργου. Το ημερολόγιο θα διανέμεται επίσης από τον Εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, κόλπος Δερματά, Ηράκλειο) από τον Νοέμβριο του 2016.

08/11/2016

Τελικά αποτελέσματα της Δράσης Β1: Επικαιροποίηση στοιχείων και ανάπτυξη ενός μηχανισμού Ενεργής Πληροφόρησης για το Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη

Ο σκοπός της Δράσης Β1 υπήρξε η συλλογή και επικαιροποίηση των υπαρχόντων πληροφοριών σχετικά με τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που θα συνδέει την οικολογία με την οικονομία των περιοχών αυτών.

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την εφαρμογή της Δράσης Β1 ήταν τα ακόλουθα:

04/11/2016

Κέντρο Πληροφόρησης «ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA 2000»

Το Κέντρο Πληροφόρησης «ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA 2000» είναι μια αίθουσα αφιερωμένη στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης.