LIFE Natura2000ValueCrete newsletter Τεύχος 07 - Μάιος 2017

NATURA Crete Value

Το έργο LIFE Natura2000Value Crete αποτελεί μια εκστρατεία ενημέρωσης για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης. Απώτερος σκοπός του LIFE Natura2000Value Crete είναι η δέσμευση του τοπικού πληθυσμού της Κρήτης σε δράσεις για τη διατήρηση της πολύτιμης συνεισφοράς των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη και την ευημερία του νησιού.

Η εκστρατεία υλοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Συντονιστής), τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Στο 7ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου γίνεται μια ανασκόπηση των δράσεων της περιόδου Φεβρουάριος 2017 έως Απρίλιος 2017.

Newsletter τεύχος 07

24/04/2017

Η προσφορά των ορεινών οικοσυστημάτων της Κρήτης στον άνθρωπο

Τα ορεινά οικοσυστήματα παρέχουν μια πληθώρα αγαθών και υπηρεσιών στους ανθρώπους που ζουν τόσο στα βουνά, όσο και σε εκείνους που ζουν στις πεδινές περιοχές. Πάνω από το 50% της ανθρωπότητας εξαρτάται από το γλυκό νερό που εγκλωβίζεται, αποθηκεύεται και φιλτράρεται στα βουνά. Επιπλέον, από οικολογικής πλευράς, αποτελούν κέντρα υψηλής βιοποικιλότητας και από κοινωνικής πλευράς, είναι παγκόσμιας σημασίας προορισμοί για δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής.

Γράφει η Νίκη Κυριακοπούλου, Βιολόγος MSc*

13/04/2017

Συνάντηση Προγράμματος LIFE για τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Τα οικοσυστήματα παρέχουν πολυάριθμα και βασικά οφέλη για την ανθρωπότητα, όπως είναι η τροφή, το καθαρό νερό και ο καθαρός αέρας. Η απόδοση οικονομικών αξιών στις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων – και η ενσωμάτωσή τους στη διαχείριση της γης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα διατήρησης – μπορεί να δράσει συμπληρωματικά στις παραδοσιακές προσεγγίσεις για την πρόληψη των απωλειών στη βιοποικιλότητα.

Το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Περιβαλλοντικό Φόρουμ της Βαλτικής (Baltic Environmental Forum), με την υποστήριξη της Εξωτερικής Ομάδας έργων LIFE (NEEMO EEIG), διοργανώνουν μία συνάντηση για τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων στο Ταλίν, Εσθονία, 10-12 Μαΐου 2017, που θα παρουσιάσει διάφορες τεχνικές αποκατάστασης, ορισμένες καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών, νέες πρωτοβουλίες σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και τις προκλήσεις της διακυβέρνησης.

10/04/2017

Οι ενημερωτικοί οδηγοί του έργου LIFE Natura2000Value Crete διανέμονται δωρεάν στο κοινό

Στο πλαίσιο της Δράσης C.1 ("Printed Communication Material: Booklets") παρήχθησαν 3 οδηγοί για την ενημέρωση των κατοίκων της Κρήτης που δραστηριοποιούνται εντός ή πλησίον περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, καθώς και επισκεπτών/τουριστών σε αυτές όσον αφορά στην οικολογική, κοινωνική και οικονομική αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών αγροτικών, ορεινών και παράκτιων περιοχών.

10/04/2017

Το έργο LIFE Natura2000Value Crete συμμετείχε σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλανίου, το Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Το έργο LIFE Natura2000Value Crete, στο πλαίσιο της Δράσης C.13 ("Public awareness raising activities: Participation in local festivals"), συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου με θέμα: "Μύθοι & αλήθειες για τα ζώα & τα φυτά της Κρήτης", το Σάββατο 8 Απριλίου 2017. Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κρήτης - Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης παρουσίασαν τη βιοποικιλότητα της Κρήτης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του έργου με θέμα το Δίκτυο NATURA 2000 και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των προστατευόμενων περιοχών στις τοπικές κοινωνίες, καθώς και διανομή ενημερωτικού υλικού του έργου (αφίσες, φυλλάδια, οδηγοί για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των αγροτικών, ορεινών και παράκτιων οικοσυστημάτων του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη, t-shirts). Στο τέλος της εκδήλωσης οι επιστήμονες ήταν διαθέσιμοι στο κοινό για ερωτήσεις και παρεμβάσεις.

10/04/2017

Ανοικτή εκδήλωση και προβολή ντοκιμαντέρ στο κτίριο της ΑΚΟΜΜ στα Ανώγεια στις 7 Απριλίου 2017

Στο πλαίσιο της Δράσης C.14 ("Public awareness raising activities: Open events") του έργου LIFE13 INF/GR/000188: «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» ("The ecological services, social benefits and economic value of the ecosystem services in Natura 2000 sites in Crete") [LIFE Natura2000Value Crete], που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση και προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του έργου.

Η ανοικτή εκδήλωση - προβολή ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ημερίδας του έργου στο Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη (Ισόγειο Κτιρίου ΑΚΟΜΜ) στα Ανώγεια (Δήμος Ανωγείων), την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με το Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη και τα οφέλη του στον άνθρωπο, τα ορεινά, παράκτια και αγροτικά οικοσυστήματα του Δικτύου στην Κρήτη, τις ευκαιρίες εργασίας στη φύση, διατηρώντας την οικολογική αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της ανοικτής εκδήλωσης, πάνελ επιστημόνων σχολίασε το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ και απάντησε σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

10/04/2017

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα "Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;" στα Ανώγεια στις 7 Απριλίου 2017

Με επιτυχία διεξήχθη ημερίδα του προγράμματος LIFE Natura2000Value Crete στις 7 Απριλίου 2017 στα Ανώγεια. Αποτέλεσε μία από τις Δράσεις C.12 ("Public awareness raising activities: Workshops") του έργου LIFE13 INF/GR/000188: «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» ("The ecological services, social benefits and economic value of the ecosystem services in Natura 2000 sites in Crete") [LIFE Natura2000Value Crete], που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Είναι η δέκατη κατά σειρά, από τις συνολικά 26 ημερίδες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των επικοινωνιακών δράσεων του έργου.

04/04/2017

Η Έκθεση Φωτογραφίας του έργου στο Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη (Ισόγειο Κτιρίου ΑΚΟΜΜ) στα Ανώγεια

Στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του έργου ‘’LIFE Natura2000Value Crete’’ και πιο συγκεκριμένα, της Δράσης C.15 ("Public awareness raising activities: Travelling photo exhibition") το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) παρουσιάζει φωτογραφική Έκθεση με θέμα «Περιοχές NATURA 2000 και Οικοσυστημικές Υπηρεσίες».

Η Έκθεση Φωτογραφίας από περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης θα είναι τοποθετημένη στο Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη (Ισόγειο Κτιρίου ΑΚΟΜΜ) στα Ανώγεια (Δήμος Ανωγείων) έως και τα τέλη Απριλίου.

21/03/2017

Το νέο ντοκιμαντέρ του έργου LIFE Natura2000Value Crete

Το ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στο Δίκτυο NATURA 2000 και στις παροχές των οικοσυστημάτων, που παράχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι διαθέσιμο για δωρεάν προβολή και διάδοση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

20/03/2017

Το έργο "LIFE Natura2000Value Crete" διοργάνωσε ημερίδα στις Αρχάνες, στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων στις 17 Μαρτίου 2017

Στο πλαίσιο του τριήμερου (17 - 19 Μαρτίου 2017) Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» με τίτλο: «Τουρισμός και Περιβάλλον: Τοπικές καλλιέργειες και προϊόντα», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Αρχανών - Ρούβα - Γουβών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων, πραγματοποήθηκε ημερίδα του έργου LIFE Natura2000Value Crete. Η ημερίδα αποτέλεσε μία από τις Δράσεις C.12 ("Public awareness raising activities: Workshops") του έργου LIFE13 INF/GR/000188: «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» ("The ecological services, social benefits and economic value of the ecosystem services in Natura 2000 sites in Crete") [LIFE Natura2000Value Crete], που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

07/03/2017

Το LIFE Natura2000Value Crete δικτυώθηκε με το έργο LIFE FORBIRDS

Η δικτύωση με φορείς και υπηρεσίες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιούν προγράμματα LIFE, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων έργων. Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης παρευρέθηκαν στη Λευκωσία την περίοδο 15 - 17 Φεβρουαρίου 2017.

Στόχος της επίσκεψης ήταν η επαφή των ομάδων έργου των προγραμμάτων LIFE Natura2000Value Crete και LIFE FORBIRDS μεταξύ τους, η γνωριμία με την κυπριακή φύση και τους σημαντικότερους οικοτόπους του νησιού, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών που έχουν προκύψει από την υλοποίηση των δύο προγραμμάτων και η τελική τους δικτύωση.

02/03/2017

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα "Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;" στις Μοίρες στις 28 Φεβρουαρίου 2017

Με επιτυχία διεξήχθη ημερίδα του έργου “LIFE Natura2000Value Crete” την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού (Δημαρχείο στις Μοίρες). Η ημερίδα οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), σε συνεργασία με τον Δήμο Φαιστού. Αποτέλεσε την όγδοη κατά σειρά, από τις συνολικά 26 ημερίδες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των επικοινωνιακών δράσεων του έργου.

22/02/2017

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα "Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;" στο Γάζι στις 17 Φεβρουαρίου 2017

Με επιτυχία διεξήχθη ημερίδα του προγράμματος LIFE Natura2000Value Crete στις 17 Φεβρουαρίου 2017 στο Γάζι. Αποτέλεσε την έβδομη κατά σειρά, από τις συνολικά 26 ημερίδες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των επικοινωνιακών δράσεων του έργου.

Το θέμα της ημερίδας ήταν: "Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη'' και είχε ως στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 σε εθνικό επίπεδο αλλά και στην Κρήτη, τα κοινωνικο - οικονομικά οφέλη που μας προσφέρει απλόχερα η φύση και η άγρια ζωή, όπως επίσης και την παρουσίαση των φυσικών οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, τα οποία χρήζουν άμεσης διαχείρισης και προστασίας. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης και για τις υπάρχουσες δυνατότητες χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων, με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Ενιαίου Λυκείου Γαζίου παρουσίασε τον ποταμό Αλμυρό (από την πηγή ως τις εκβολές του), την οικολογική του αξία και τα αγαθά που προσφέρει στην τοπική κοινωνία.

10/02/2017

Η Τελική Αναφορά της Δράσης Β1: Επικαιροποίηση στοιχείων και ανάπτυξη ενός μηχανισμού Ενεργής Πληροφόρησης για το Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη

Η Δράση Β1 ανήκει στις προπαρασκευαστικές δράσεις του έργου LIFE Natura2000Value Crete. Ο σκοπός της Δράσης Β1 υπήρξε η συλλογή και επικαιροποίηση των υπαρχόντων πληροφοριών σχετικά με τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που θα συνδέει την οικολογία με την οικονομία των περιοχών αυτών.

Η Δράση Β1 υλοποιήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Νύκτα, Εξωτερικό Επιστημονικό Συνεργάτη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - ΑΔΚ (Συνδικαιούχου του έργου), υπό τον συντονισμό της κας. Μαρίας Κοζυράκη (ΑΔΚ) και της κας. Γεωργίας Ξυλούρη (ΑΔΚ).

09/02/2017

Το LIFE Natura2000Value Crete δικτυώθηκε με το έργο LIFE Natura Themis

Η δικτύωση μεταξύ των προγραμμάτων LIFE, θεωρείται από τις βασικές δράσεις των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων, ενδυναμώνει το κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεων, τόσο στις χώρες εφαρμογής, όσο και σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που αποτυπώνονται στις ετήσιες αναφορές των προγραμμάτων, αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής των επόμενων διαχειριστικών περιόδων.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο LIFE Natura2000Value Crete δικτυώθηκε με το έργο LIFE Natura Themis.

09/02/2017

Υπηρεσίες των οικοσυστημάτων των αγροτικών περιοχών της Κρήτης

Τα φυσικά οικοσυστήματα της Κρήτης παρέχουν πλήθος ωφελειών για την υγεία και την ευημερία των κατοίκων του νησιού. Ανάμεσα στις κύριες παροχές αυτών των οικοσυστημάτων περιλαμβάνονται η διαθεσιμότητα γης για την καλλιέργεια και παραγωγή προϊόντων (οπωροκηπευτικών, ελαιολάδου, κρασιού κ.ά.), η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και η παροχή καθαρού νερού, η ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών του εδάφους και ο αγροτουρισμός. Όλα αυτά τα οφέλη-παροχές συνοπτικά χαρακτηρίζονται ως «υπηρεσίες των οικοσυστημάτων».

Γράφει η Ελισάβετ Γεωργοπούλου*