Αναφορά LAYMAN'S

Στην αναφορά Layman’s παρουσιάζονται συνοπτικά οι εργασίες του προγράμματος LIFE NATURA 2000 ValueCrete από τότε που ξεκίνησε το 2014 μέχρι και τη λήξη του τον Δεκέμβριο του 2018. Η έκθεση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ενσωματώνει τα αποτελέσματα του έργου LIFE NATURA 2000 ValueCrete, παρουσιάζοντας το πως η μεθοδολογία, καθώς και τα επικοινωνιακά και τεχνολογικά εργαλεία του μπορούν να αναπαραχθούν και σε άλλες ελληνικές περιφέρειες.  Η αναφορά Layman’s χρησιμοποιείται ως μέσο ώστε τα αποτελέσματα του έργου να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και σε άλλες περιοχές εκτός τον τόπο εφαρμογής του. Παρουσιάζει σαφώς τα επιτεύγματα του έργου και τα μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά του οφέλη, με στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των δημοσιογράφων και των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής σε θέματα για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάδειξη των υπηρεσιών που μας προσφέρουν τα οικοσυστήματα.

Τα κυριότερα ευρήματα και τα αποτελέσματα του Έργου παρουσιάζονται σε εικόνες, χάρτες, γραφήματα και infographics που περιλαμβάνονται στις συνολικά 32 σελίδες της αναφοράς.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Αναφορά LAYMAN'S6.25 MB