Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 34 047 Χρήστες 15 575 Pageviews: 104 263 Pages / Session: 3.06 Avg. Session Duration: 02:41 Bounce Rate: 62.47% % New Sessions: 75.54%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες