Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 48 301 Χρήστες 33 Pageviews: 135 890 Pages / Session: 2.81 Avg. Session Duration: 02:25 Bounce Rate: 64.91% % New Sessions: 77.11%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες