Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 34 866 Χρήστες 16 148 Pageviews: 107 138 Pages / Session: 3.07 Avg. Session Duration: 02:42 Bounce Rate: 62.43% % New Sessions: 75.19%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες