Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 73 825 Χρήστες 20 Pageviews: 180 791 Pages / Session: 2.45 Avg. Session Duration: 02:01 Bounce Rate: 68.42% % New Sessions: 79.06%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες