Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 41 434 Χρήστες 44 Pageviews: 123 129 Pages / Session: 2.97 Avg. Session Duration: 02:35 Bounce Rate: 62.82% % New Sessions: 75.59%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες