Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 23 923 Χρήστες 17 856 Pageviews: 82 282 Pages / Session: 3.44 Avg. Session Duration: 03:06 Bounce Rate: 60.33% % New Sessions: 74.64%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες