Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 43 037 Χρήστες 40 Pageviews: 125 960 Pages / Session: 2.93 Avg. Session Duration: 02:32 Bounce Rate: 63.31% % New Sessions: 76.08%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες