Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 54 292 Χρήστες 49 Pageviews: 145 852 Pages / Session: 2.69 Avg. Session Duration: 02:16 Bounce Rate: 67.03% % New Sessions: 78.41%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες