Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 62 745 Χρήστες 24 Pageviews: 161 538 Pages / Session: 2.57 Avg. Session Duration: 02:09 Bounce Rate: 67.74% % New Sessions: 79.26%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες