Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 89 527 Χρήστες 10 Pageviews: 212 872 Pages / Session: 2.38 Avg. Session Duration: 01:57 Bounce Rate: 67.97% % New Sessions: 79.32%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες