Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 21 109 Χρήστες 15 765 Pageviews: 72 940 Pages / Session: 3.46 Avg. Session Duration: 03:07 Bounce Rate: 60.41% % New Sessions: 74.68%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες