Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 49 328 Χρήστες 34 Pageviews: 137 503 Pages / Session: 2.79 Avg. Session Duration: 02:23 Bounce Rate: 65.33% % New Sessions: 77.40%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες