Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 22 466 Χρήστες 16 715 Pageviews: 77 805 Pages / Session: 3.46 Avg. Session Duration: 03:07 Bounce Rate: 60.10% % New Sessions: 74.40%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες