Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 67 123 Χρήστες 21 Pageviews: 168 557 Pages / Session: 2.51 Avg. Session Duration: 02:05 Bounce Rate: 68.19% % New Sessions: 78.41%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες