Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 35 593 Χρήστες 16 523 Pageviews: 108 957 Pages / Session: 3.06 Avg. Session Duration: 02:41 Bounce Rate: 62.53% % New Sessions: 75.00%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες