Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 33 299 Χρήστες 15 049 Pageviews: 102 536 Pages / Session: 3.08 Avg. Session Duration: 02:43 Bounce Rate: 62.42% % New Sessions: 75.54%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες