Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 85 002 Χρήστες 24 Pageviews: 202 931 Pages / Session: 2.39 Avg. Session Duration: 01:57 Bounce Rate: 67.95% % New Sessions: 79.27%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες