Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 57 670 Χρήστες 65 Pageviews: 151 321 Pages / Session: 2.62 Avg. Session Duration: 02:11 Bounce Rate: 67.52% % New Sessions: 79.11%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες