«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για το Δίκτυο NATURA 2000»: Πανευρωπαϊκή συνάντηση προγραμμάτων LIFE+ Ενημέρωση & Επικοινωνία

Τo διήμερο 13 - 14 Οκτωβρίου 2014 και στα πλαίσια του έργου LIFE Misja Natura πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία συνάντηση των Προγραμμάτων LIFE+ Ενημέρωση & Επικοινωνία (INF LIFE Platform Meeting) με θέμα: «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για το Δίκτυο NATURA 2000». Σκοπός της συνάντησης ήταν να φέρει σε επαφή τους δικαιούχους των προγραμμάτων LIFE+ Ενημέρωση & Επικοινωνία από όλη την Ευρώπη, ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να συζητήσουν ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που αφορούν:

α) την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

β) τη διατήρηση της φύσης και την αειφόρο ανάπτυξη στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 σε διάφορα μέρη της Ευρώπης

γ) τους αποτελεσματικούς μηχανισμούς μεταφοράς της γνώσης για το Δίκτυο NATURA 2000, και

δ) την αλλαγή της στάσης των τοπικών κοινωνιών απέναντι στο Δίκτυο NATURA 2000.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατικών αρχών και υπηρεσιών της Πολωνίας, καθώς και εκπρόσωποι από 13 προγράμματα LIFE+ Ενημέρωση & Επικοινωνία από τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, τη Σλοβενία και την Πολωνία, ανάμεσά τους και εκπρόσωπος του έργου LIFE Natura2000Value Crete.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Πρακτικά συνάντησης στην Κρακοβία2.27 MB