Συνεργασία με το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Ο προσδιορισμός του πλαισίου συνεργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής του LIFE Natura2000 Value Crete και του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, σε μια προσπάθεια ανάδειξης της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής αξίας των τοπικών οικοσυστημάτων και προστασίας της βιοποικιλότητας στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου (του οποίου τα διοικητικά όρια βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός Δικτύου NATURA 2000) ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχαν ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γ. Στεφανάκης, ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, κ. Μωυσής Μυλωνάς, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου κ.κ.Κ.Σιγανός και Γ.Σμυρνάκης, ο κ.Ζαχαρίας Σωμαράς, Προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του LIFE Natrua2000Value Crete, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015.

Κύριο συμπέρασμα της συνάντησης είναι ότι το Δίκτυο NATURA 2000 διασφαλίζει την προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου και παρέχει σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία και ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο οι κ.κ. Μ. Μυλωνάς και Γ. Στεφανάκης συμφώνησαν, στο πλαίσιο του έργου LIFE Natura2000Value Crete, να προχωρήσουν στην περιβαλλοντική ενημέρωση του πληθυσμού που κατοικεί και δραστηριοποιείται στο Οροπέδιο Λασιθίου για τα οφέλη του Δικτύου NATURA 2000 και να διερευνήσουν τις δυνατότητες, αλλά και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δράσεων ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης της περιοχής του Οροπεδίου Λασιθίου, αλλά και του ορεινού όγκου της Δίκτης.