Παραγωγή και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού προγράμματος

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Natura2000Value Crete, παρήγαγε τα ακόλουθα έντυπα και διαφημιστικά υλικά: Α) Τρεις (3) διαφορετικές αφίσες με τα μηνύματα του έργου. Β) Δίγλωσσο φυλλάδιο, που αφορά στους στόχους και σκοπούς του έργου. Γ) Αυτοκόλλητο με το κεντρικό μήνυμα του έργου. Δ) Ημερολόγιο γραφείου 36 σελίδων, έτους 2016. Ε) T-shirts με τα μηνύματα του έργου. Στ) Καπέλα με τα μηνύματα του έργου. Η διανομή των υλικών θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ημερίδων, των εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που προγραμματίζονται για τα επόμενα δύο έτη υλοποίησης του έργου. Έντυπο υλικό θα διανέμεται επίσης από τον Εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, κόλπος Δερματά, Ηράκλειο) αλλά και μέσω των κοινωνικών εταίρων της Συμβουλευτικής Ομάδας του έργου, από τις αρχές Απριλίου 2016. Έως τα τέλη του έτους, θα ολοκληρωθεί και η παραγωγή τριών (3) διαφορετικών τεχνικών οδηγών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, οι οποίοι αφορούν στην παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών του θαλάσσιου, ορεινού και πεδινού περιβάλλοντος της Κρήτης.