Εκπαιδευτικό σεμινάριο για δημοσιογράφους, σπουδαστές δημοσιογραφίας και εργαζόμενους στα ΜΜΕ

Ημερομηνία διεξαγωγής

Σάββατο, Απρίλιος 16, 2016 - 10:00

Το Σάββατο, 16 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε το πρώτο από μία σειρά 7 εκπαιδευτικών σεμιναρίων που περιλαμβάνονται στις δράσεις του έργου και απευθύνονται σε επαγγελματικές ομάδες της Κρήτης που δραστηριοποιούνται σε περιοχές Natura 2000 ή ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου, Ηράκλειο) και στόχο είχε να ενημερώσει επαγγελματίες δημοσιογράφους και σπουδαστές δημοσιογραφίας των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ της Κρήτης, όπως επίσης και εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σχετικά με θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τα είδη πανίδας και χλωρίδας, τη βιοποικιλότητα, τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και τη σημασίας τους στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ευμάρεια των τοπικών κοινωνιών.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διήρκησε 4 ώρες και σ' αυτό συμμετείχαν 27 συνολικά άτομα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε εισηγήσεις επιστημόνων του ΜΦΙΚ και παρουσίαση εκ μέρους του κου Γιώργου Λιάλιου, δημοσιογράφου της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ των προσφορότερων τρόπων παρουσίασης επιστημονικών και ειδικών περιβαλλοντικών θεμάτων στον Τύπο, προκειμένου αυτά να είναι περισσότερο εύληπτα, κατανοητά και επικοινωνιακά για το κοινό.
Των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους, απαντήθηκαν απορίες ενώ πραγματοποιήθηκε και μία ενδεικτική "άσκηση" μεταφοράς επιστημονικού κειμένου στον δημοσιογραφικό λόγο.

Οι συμμετέχοντες κατά την προσέλευσή τους προμηθεύτηκαν φάκελο που περιείχε το έντυπο και διαφημιστικό υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και σχετική βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
• 10:00-10:15: Προσέλευση-εγγραφές συμμετεχόντων.
• 10:15-10:45: Εισήγηση με θέμα: «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000». Εισηγητής Δρ. Μιχάλης Προμπονάς, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος (ΠΚ-ΜΦΙΚ).
• 10:45-11.15: Εισήγηση με θέμα: «Τα κυριότερα είδη προτεραιότητας και οικότοποι προτεραιότητας των περιοχών Natura 2000 στην Κρήτη. Στοιχεία οικολογίας ειδών/οικοτόπων και η αξία τους». Εισηγητής Δρ. Σταύρος Ξηρουχάκης, Βιολόγος-Ορνιθολόγος (ΠΚ-ΜΦΙΚ).
• 11:15-11:30: Διάλειμμα για καφέ.
• 11:30-12.00: Εισήγηση με θέμα: «Οικονομικές παροχές των οικοσυστημάτων, βιοποικιλότητα και κοινωνική ευημερία». Εισηγήτρια κα Τάνια Πλουμή, Περιβαλλοντολόγος MSc (εξωτερική συνεργάτης ΠΚ-ΜΦΙΚ).
• 12:00-12:30: Εισήγηση με θέμα: «Περιβαλλοντική και επιστημονική εκλαΐκευση και δημοσιογραφία». Εισηγητής κος Γεώργιος Λιάλιος, Δημοσιογράφος (Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ).
• 12:30-13:00: Διάλειμμα για καφέ.
• 13:00-13:30: Συζήτηση-ερωτήσεις.
• 13:30-14:00: Case study, αξιολόγηση σεμιναρίου.

Εντός του επόμενου διμήνου θα ακολουθήσει το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο για Δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα ΜΜΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά.