Φωτογραφική Έκθεση στο Δημαρχείο του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο του έργου LIFE Natura2000Value Crete

Ημερομηνία διεξαγωγής

από Κυριακή, Ιούνιος 5, 2016 έως Δευτέρα, Ιούνιος 27, 2016

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), με ήμερα έναρξης την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2016, λειτουργεί φωτογραφική έκθεση στο φουαγιέ του Δήμου Χανιών. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Δίκτυο Natura 2000 στην Κρήτη, δίνοντας έμφαση στα οφέλη που έχει ο άνθρωπος από τις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές. Η διάρκεια της έκθεσης ορίζεται ως το τέλος Ιουνίου ενώ την έκθεση συνοδεύει ενημερωτικό σχετικό υλικό.  Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για το σημαντικό ρόλο που κατέχουν οι συγκεκριμένες περιοχές σε σχέση με το επίπεδο ζωής και την οικονομία, όχι μόνο των πολιτών που κατοικούν και δραστηριοποιούνται εντός ή πλησίον των περιοχών αυτών αλλά και όλου του νησιού.