4η Συνάντηση Εργασίας Επιτροπής Συντονισμού Έργου (PSC) «LIFE Natura 2000 Value Crete»

Η 4η Συνάντηση Εργασίας Επιτροπής Συντονισμού Έργου (PSC) «LIFE Natura 2000 Value Crete», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Στη συνάντηση, εκτός των μελών της Επιτροπής Συντονισμού, παρευρέθηκε και ο εκπρόσωπος της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης του Έργου κ. Γιώργος Μουσούρης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανασκόπηση των δράσεων που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ συζητήθηκαν διοικητικά και οικονομικά θέματα του έργου.

Επίσης, στη συνάντηση συζητήθηκαν τα αποτελέσματα από την μελέτη και αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών των περιοχών του δικτύου Natura 2000, δίνοντας έμφαση στις υπηρεσίες Παροχής όπως η παραγωγή  από αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφία της Κρήτης. Την παρουσίαση έκανε εξωτερικός συνεργάτης της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Η παραπάνω μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Action B1). Τέλος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας παρουσίασε την στρατηγική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα αρχίσει να υλοποιείται από το επόμενο σχολικό έτος (2016-2017).