Συνάντηση εργασίας στη Σκύρο, 24-26 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο του έργου “LIFE SKYROS BIODIVERSITY”

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Επιδεικτική Εφαρμογή της προσέγγισης  ‘Σχέδιο Δράσης για τη βιοποικιλότητα’ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου» (LIFE09 NAT/GR/000323 – LIFE Skyros Biodiversity), διοργανώθηκε την περίοδο 24-26 Ιουνίου 2016 στη Σκύρο, Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της Σκύρου: δράσεις ζωής».

Ανάδοχος του έργου LIFE09 NAT/GR/000323 είναι ο Δήμος Σκύρου, ενώ εταίροι είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ). Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Οκτώβριο του 2010 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου 2016.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η διατήρηση και η αποτελεσματική διαχείριση της πλούσιας βιοποικιλότητας της Σκύρου μέσω της εκπόνησης και υλοποίησης  σχεδίων δράσεων, εκπληρώνοντας έτσι την απαίτηση της τοπικής κοινωνίας για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος πλούσιου σε βιοποικιλότητα και για τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Η επίδειξη της σκοπιμότητας αναζωογόνησης του παραδοσιακού μοντέλου ολοκληρωμένης διαχείρισης των αγροτικών οικοσυστημάτων και βοσκοτόπων της Σκύρου.
  • Η αποκατάσταση των υγροτόπων του νησιού και η δημιουργία ενός επαρκούς για τη στήριξη της βιοποικιλότητας δικτύου υγροτοπικών ενδιαιτημάτων.
  • Η υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη διατήρηση των σημαντικών τοπικών ή / και ενδημικών φυτικών ειδών.
  • Η υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των γειτονικών νησίδων.
  • Η επίδειξη των δυνατοτήτων και ευκαιριών που δίνει ο σχεδιασμός συμβατών με τη διατήρηση της φύσης τουριστικών δραστηριοτήτων στο νησί.

Στη διάρκεια της Συνάντησης Εργασίας παρουσιάστηκε το «Σχέδιο Δράσης γα τη Βιοποικιλότητα της Σκύρου: Μια νέα προσέγγιση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη», καθώς και τα επιμέρους θεματικά Σχέδια Δράσης που αφορούν τα ακόλουθα: Α) Αγρολιβαδικά Οικοσυστήματα, Β) Συστάδες Σφενδαμιών και Ενδημικά Φυτά, Γ) Βιοποικιλότητα των Νησίδων, και Δ) Βιώσιμος Τουρισμός.

Το έργο LIFE Natura2000Value Crete συμμετείχε στην προαναφερόμενη συνάντηση εργασίας, ενώ έγινε σύντομη παρουσίαση του έργου και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων του. Επίσης, προβλήθηκε ένα από τα 3 τηλεοπτικά μηνύματα του έργου και μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό στους συμμετέχοντες.