Συμμετοχή του προγράμματος στην ημερίδα «Εξοικονόμηση, διαχείριση ενέργειας και περιβάλλον»

«Εξοικονόμηση, διαχείριση ενέργειας και περιβάλλον» ήταν το θέμα Hμερίδας που διοργάνωσε το Γραφείο Διαχείρισης Ενέργειας του Ναυστάθμου Κρήτης, και στο οποίο συμμετείχε με παρουσίαση το έργο LIFE Natura2000 Value Crete, την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016, στον Ναύσταθμο Κρήτης, στη Σούδα Χανίων.

Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE11 ENV/GR/000938-MECM «Διαχείριση Ενεργειακής Κατανάλωσης και Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων» (http://www.life.mil.gr), το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου «Τριανταφυλλίδη» στην Ξάνθη, στον Ναύσταθμο Κρήτης στη Σούδα και στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.

Στόχος των συνδικαιούχων του έργου (ΥΠΕΘΑ, ΚΑΠΕ) είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) στα προαναφερόμενα στρατόπεδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 50001:2011 και η  υλοποίηση τεχνικών πιλοτικών έργων - παρεμβάσεων σε επιλεγμένες κτιριακές και βοηθητικές εγκαταστάσεις των στρατιωτικών αυτών χώρων, με σκοπό την ενεργειακή τους βελτίωση / αποδοτικότητα.

Στο πλαίσιο του έργου παράχθηκε εγχειρίδιο - οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας, ο οποίος διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και αφορά τόσο σε δημόσια σχέδια διαχείρισης ενέργειας όσο και σε οδηγίες εξοικονόμησης στην καθημερινότητα των καταναλωτών σε κτήρια/κατοικίες. Το έντυπο βρίσκεται διαθέσιμο στον σύνδεσμο: http://www.life.mil.gr/images/PDF/LIFE-2011-Military-Energy-and-Carbon-Management-odigies-gia-tin-eksoikonomisi-energeias.pdf

Το έργο LIFE Natura2000 Value Crete συμμετείχε με ημίωρη προφορική παρουσίαση από τον Δρ Μιχάλη Προμπονά, ο οποίος ανέπτυξε τους στόχους του προγράμματος, τις κυριότερες δράσεις του έργου, θέματα δικτύωσης και συνέργειας μεταξύ των έργων LIFE, αλλά και την ανάγκη διάχυσης της πληροφορίας που συγκεντρώνεται κατά την υλοποίηση των έργων αυτών στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στον ευρύτερο πληθυσμό των περιοχών εφαρμογής τους. Εκτενή αναφορά έκανε και στο Δίκτυο NATURA 2000, στο καθεστώς προστασίας και στη σημασία της προστασίας και καλής διατήρησης των οικοσυστημάτων του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ευημερία της κρητικής κοινωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας, οι συντονιστές και εκπρόσωποι των δύο έργων συζήτησαν την πιθανότητα ευρύτερης συνεργασίας στο μέλλον, για την υλοποίηση ενός προγράμματος που θα συνδυάζει τα αποτελέσματα και τις καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί κατά την υλοποίηση των έργων LIFE.