Το έργο LIFE Natura2000Value Crete θα παρουσιάσει την κινητή φωτογραφική έκθεση στο Φραγκοκάστελλο στις 27 Ιουλίου 2016

Ημερομηνία διεξαγωγής

από Τετάρτη, Ιούλιος 27, 2016 - 20:00 έως Σάββατο, Αύγουστος 27, 2016 - 09:00

Στα πλαίσια των δράσεων επικοινωνίας του έργου LIFE Natura2000Value Crete το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) θα μεταφέρει κινητή φωτογραφική έκθεση στο κάστρο του Φραγκοκάστελλου, 12 km ανατολικά από την χώρα των Σφακίων, την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Η έκθεση θα παραμείνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλικάμπου μέχρι την Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016. Έπειτα θα τοποθετηθεί στο κάστρο του Φραγκοκάστελλου όπου κάτοικοι της περιοχής και επισκέπτες-τουρίστες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις περιοχές Natura 2000 της Κρήτης καλύτερα. 

Η έκθεση φωτογραφίας διακρίνεται σε 3 θεματικές ενότητες: ορεινά, παράκτια και αγροτικά οικοσυστήματα. Μέσα από αυτές αναδεικνύονται δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη φύση, καθώς και προτάσεις ορθών πρακτικών εκμετάλλευσης της όπως: οικοτουρισμός, αγροτική ανάπτυξη με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, όπως επίσης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η παραπάνω δράση υλοποιείται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Natura2000Value Crete («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).

Τα προγράμματα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εικοσιπέντε χρόνια τώρα στην υπηρεσία της προστασίας του περιβάλλοντος, ενημερώνουν, ευαισθητοποιούν και διαμορφώνουν την περιβαλλοντική συνείδηση, τον σεβασμό και την προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.