Κέντρο Πληροφόρησης «ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA 2000»

Το Κέντρο Πληροφόρησης  «ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA 2000» είναι μια αίθουσα αφιερωμένη στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης.

Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Natura2000 Value Crete. Στόχος του Κέντρου Πληροφόρησης  είναι να εξοικειώσει τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού με τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης. Περιλαμβάνει τέσσερα (4) διαδραστικά συστήματα νέας τεχνολογίας, στα οποία παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, τα οικοσυστήματα και τα είδη που φιλοξενούν, το καθεστώς προστασίας που τις διέπει και τις απειλές που δέχονται, καθώς και τη σημασία και προσφορά τους στην κοινωνική και οικονομική ευημερία του τόπου.

Μέσα από τη διαδραστική επαφή με τις μικρές και μεγάλες οθόνες  προβολής, με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει σπάνιες εικόνες από την ύπαιθρο της Κρήτης, να κατανοήσει την άμεση σύνδεση των ανθρώπινων ασχολιών με το φυσικό περιβάλλον, να μάθει το πώς επηρεάζουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες την ισορροπία και την υγεία των φυσικών οικοσυστημάτων και των ζώων και φυτών που μοιράζονται μαζί μας αυτόν τον χαρισματικό τόπο.