Η κινητή φωτογραφική έκθεση του έργου LIFE Natura2000 Value Crete θα βρίσκεται στον Φουρφουρά Αμαρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2016

Ημερομηνία διεξαγωγής

από Δευτέρα, Οκτώβριος 3, 2016 - 09:00 έως Τετάρτη, Νοέμβριος 30, 2016 - 09:00

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών (γνωστή και ως EuroΒirdwatch16), το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας διατηρεί φωτογραφική έκθεση στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Φουρφουρά Ρεθύμνου, από τις 3/10/2016 έως τις 30/11/2016.

Σκοπός του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών είναι να ευαισθητοποιηθεί το ευρύτερο κοινό, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά στην προστασία των πουλιών και να επιτευχθεί η ενεργή τους συμμετοχή σε ευρύτερα περιβαλλοντικά θέματα.

Η έκθεση φωτογραφίας περιλαμβάνει υλικό από περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης και όχι μόνο. Διακρίνεται σε 3 θεματικές ενότητες: ορεινά, παράκτια και αγροτικά οικοσυστήματα. Μέσα από αυτές αναδεικνύονται δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη φύση, καθώς και προτάσεις ορθών πρακτικών εκμετάλλευσης της όπως: οικοτουρισμός, αγροτική ανάπτυξη με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, όπως επίσης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η παραπάνω δράση υλοποιείται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE Natura 2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).