Η 2η Συνέντευξη Τύπου του έργου LIFE Natura2000Value Crete στο Ηράκλειο Κρήτης

Τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 δόθηκε Συνέντευξη Τύπου (πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης C.17: Συνεντεύξεις Τύπου) από τα μέλη της ομάδας του έργου ''LIFE Natura2000Value Crete'' προς τους εκπροσώπους των τοπικών ειδησεογραφικών μέσων της Κρήτης, στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Σκοπός της συνέντευξης ήταν η παρουσίαση της πορείας του έργου μέχρι τώρα καθώς και των δράσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, η Διεύθυνση Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, ως μέλη της ομάδας του έργου ''LIFE Natura2000Value Crete'' αναφέρθηκαν στις επικοινωνιακές δράσεις του έργου (παραγωγή ενημερωτικού υλικού, ημερίδες, σεμινάρια κ.ά.) που στοχεύουν στην προώθηση των μηνυμάτων της περιβαλλοντικής εκστρατείας. Επιπλέον, παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017, που θα έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών όσον αφορά στις υπηρεσίες των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του νέου Κέντρου Πληροφόρησης «ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA 2000» (Δράση C.20: ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA 2000) στην Έκθεση του ΜΦΙΚ, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του έργου ''LIFE Natura2000 Value Crete''. Ο σχεδιασμός και η δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρησης «ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA 2000» έγινε από το Πρόγραμμα Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ). Πρόκειται για μια αίθουσα αφιερωμένη στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης. Περιλαμβάνει 4 διαδραστικά συστήματα νέας τεχνολογίας τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές αλληλεπίδρασης που συντελούν στη δημιουργία ενός έξυπνου χώρου, φιλικού προς τον επισκέπτη. Τα συστήματα αυτά ενσωματώνονται αρμονικά στο χώρο μέσω πρωτοποριακών κατασκευών που συνδυάζουν την  τεχνολογική καινοτομία με την τέχνη, με απώτερο σκοπό να κινήσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών ώστε να αλληλεπιδράσουν με αυτά. Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν τις περιοχές αυτές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τη σημασία και προσφορά τους στην κοινωνική και οικονομική ευημερία του τόπου.

Τα συστήματα παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

  • Be there now!

Το σύστημα «Be there NOW!» αποτελεί ένα διαδραστικό σύστημα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εξερεύνησης φωτογραφιών, ενσωματώνοντας σε αυτές τους χρήστες που στέκονται μπροστά από αυτό, δίνοντας την αίσθηση ότι οι χρήστες αποτελούν κομμάτι των φωτογραφιών. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στη συλλογή των φωτογραφιών και εφόσον το επιθυμούν να φωτογραφηθούν. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης αποστολής των φωτογραφιών των χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Παρατηρητήριο

Το σύστημα αποτελείται από 2 οθόνες υψηλής ανάλυσης. Η μεγαλύτερη οθόνη παρουσιάζει τοπία και χαρακτηριστικά είδη της χλωρίδας και πανίδας των περιοχών NATURA 2000 της Κρήτης. Είναι ενσωματωμένη σε μεγάλη κατασκευή η οποία αναπαριστά μια αρχαία πτητική μηχανή και στηρίζεται στην οροφή της αίθουσας. Η πτητική αυτή μηχανή αποτελείται από τον κύριο κορμό ο οποίος φωτίζεται εσωτερικά και 4 έλικες στηριζόμενους σε βραχίονες οι οποίοι περιστρέφονται κατά τη χρήση του συστήματος. Η δεύτερη οθόνη παρουσιάζει ένα ψηφιακό βιβλίο με πολυμεσικές πληροφορίες σχετικές με την εικόνα που παρουσιάζεται στη μεγαλύτερη οθόνη. Οι χρήστες μπορούν να ξεφυλλίσουν το βιβλίο τόσο μέσα από την οθόνη αφής, όσο και με τη χρήση τιμονιού ως χειριστήριο της εφαρμογής. Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής της σελίδας του βιβλίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Διαδραστική ροή πληροφοριών (Ποτάμι)

Το σύστημα παρουσιάζει λέξεις/φράσεις, εικόνες προεπισκόπησης (thumbnails) από φωτογραφίες και βίντεο, οι οποίες κινούνται σε συνεχή ροή και ανήκουν σε πέντε διακριτές κατηγορίες: οικοσυστημικές παροχές, απειλούμενα είδη, χλωρίδα και πανίδα, γεωποικιλότητα και θέσεις θέας. Επιλέγοντας μια λέξη/φράση αναδύεται ένα αντίστοιχο εικονογραφημένο λήμμα, ενώ επιλέγοντας μια εικόνα προεπισκόπησης εμφανίζεται σε μεγάλο μέγεθος η αντίστοιχη φωτογραφία ή βίντεο, που συνοδεύεται από την αντίστοιχη λεζάντα. Το σύστημα υποστηρίζει διάδραση μέσω πολλαπλής αφής.

  • Διαδραστικός χάρτης

Το σύστημα παρουσιάζει, σε υψηλή ανάλυση, χάρτη, ο οποίος απεικονίζει τις υφιστάμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη και δίνει πληροφορίες για τη βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν περιοχές προκειμένου να δουν αναλυτικές πληροφορίες και να κάνουν μεγέθυνση/σμίκρυνση και κύλιση του χάρτη. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των πληροφοριών της επιλεγμένης περιοχής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).