5η Συνάντηση Εργασίας Επιτροπής Συντονισμού Έργου (PSC) «LIFE Natura 2000 Value Crete»

Τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η 5η Συνάντηση Εργασίας Επιτροπής Συντονισμού Έργου (PSC) «LIFE Natura 2000 Value Crete» στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε σύντομα η πορεία της περιβαλλοντικής εκστρατείας μέχρι σήμερα: παραγωγή ενημερωτικού υλικού (banners, TV και Radio spots, ενημερωτικές πινακίδες, ημερολόγιο 2017, Οιωνός), διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, ανοικτών εκδηλώσεων και συμμετοχή σε τοπικά φεστιβάλ. Εταίρος από τη Διεύθυνση Δασών παρουσίασε τα αποτελέσματα της Δράσης Β.1: Επικαιροποίηση των στοιχείων και ανάπτυξη ενός Μηχανισμού Ενεργής Πληροφόρησης (Clearing House Mechanism) για το Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη. Έπειτα, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία εξέθεσε τον σχεδιασμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία για το τρέχον σχολικό έτος. Τέλος πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της "ΑΙΘΟΥΣΑΣ NATURA 2000" στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στα ΜΜΕ. 

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).