Το LIFE Natura2000Value Crete δικτυώθηκε με το έργο LIFE Natura Themis

Η δικτύωση μεταξύ των προγραμμάτων LIFE, θεωρείται από τις βασικές δράσεις των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων, ενδυναμώνει το κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεων, τόσο στις χώρες εφαρμογής, όσο και σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που αποτυπώνονται στις ετήσιες αναφορές των προγραμμάτων, αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής των επόμενων διαχειριστικών περιόδων.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο LIFE Natura2000Value Crete δικτυώθηκε με το έργο LIFE Natura Themis.

Το έργο LIFE Natura Themis (LIFE14/GIE/GR/000026: “Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη”) είναι ένα πενταετές πρόγραμμα, που αφορά στην ποινική δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απευθύνεται σε Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικηγόρους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δημόσιες αρχές με προανακριτικές αρμοδιότητες και το ευρύτερο κοινό.

Συντονιστής Δικαιούχος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) και Συνδικαιούχοι είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Συντονιστικό Γραφείο για την Αντιμετώπιση της Περιβαλλοντικής Ζημίας (YPEN – ΣΥΓΑΠΕΖ), η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου.

Η ανάγκη υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου προέκυψε έπειτα από τη διαπίστωση ότι οι εισαγγελικές και οι προανακριτικές αρχές δεν είναι εξοικειωμένες με τις αρμοδιότητες και το καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων περιοχών.

Βασικοί στόχοι του έργου “LIFE Natura Themis” είναι:

  • Η συνειδητοποίηση εκ μέρους των φορέων ότι το περιβαλλοντικό έγκλημα είναι ένα ξεχωριστό πεδίο ποινικού δικαίου και ότι υπάρχει ατομική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.
  • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων σε προανακριτικούς υπαλλήλους, προκειμένου να προλαμβάνουν και να διώκουν αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό έγκλημα και να προβαίνουν στην κατά το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της ζημίας στο περιβάλλον.
  • Η τεκμηρίωση ότι η ορθή εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Δικαίου προάγει την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζει την ορθή χρήση των φυσικών πόρων.
  • Η ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών NATURA 2000 για την παράνομη δραστηριότητα στις περιοχές τους, που προσβάλλει την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ευημερία.

Η υλοποίηση των ως άνω στόχων στηρίζεται στο πρωτογενές υλικό που για πρώτη φορά συγκεντρώνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, μέσω των δύο Παρατηρητηρίων Περιβαλλοντικού Δικαίου σε Ανατολική και Δυτική Κρήτη αντίστοιχα. Το υλικό είναι διαθέσιμο στο κοινό, στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου. Ο χάρτης περιβαλλοντικού εγκλήματος και οι οδηγοί των προανακριτικών φορέων επιδιώκουν να διευκολύνουν τον προγραμματισμό και την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του έργου LIFE Themis: http://www.lifethemis.eu/