Η Τελική Αναφορά της Δράσης Β1: Επικαιροποίηση στοιχείων και ανάπτυξη ενός μηχανισμού Ενεργής Πληροφόρησης για το Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη

Η Δράση Β1 ανήκει στις προπαρασκευαστικές δράσεις του έργου LIFE Natura2000Value Crete. Ο σκοπός της Δράσης Β1 υπήρξε η συλλογή και επικαιροποίηση των υπαρχόντων πληροφοριών σχετικά με τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που θα συνδέει την οικολογία με την οικονομία των περιοχών αυτών.

Η Δράση Β1 υλοποιήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Νύκτα, Εξωτερικό Επιστημονικό Συνεργάτη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - ΑΔΚ (Συνδικαιούχου του έργου), υπό τον συντονισμό της κας. Μαρίας Κοζυράκη (ΑΔΚ) και της κας. Γεωργίας Ξυλούρη (ΑΔΚ). 

Δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα Ενεργής Πληροφόρησης δεδομένων και πληροφοριών για τις Υπηρεσίες των Οικοσυστημάτων που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων: 1) χάρτες κάλυψης γης, 2) χάρτες γεωικανότητας (εδαφολογικές, γεωλογικές φυσιογραφικές κ.ά. πληροφορίες), 3) χάρτες με τη χωρική κατανομή ειδών και των οικοτόπων του άρθρου 17 της Οδηγίας για τους οικοτόπους της ΕΕ (Habitats Directive), 4) χάρτης των οικοσυστημάτων της Κρήτης σε 2 κλίμακες (MAES), 5) σύγχρονες (2016) δορυφορικές εικόνες μεσαίας ευκρίνειας (5 μέτρων) για την παρακολούθηση της βλάστησης, 6) οι διοικητικές διαιρέσεις τις Κρήτης καθώς και άλλοι θεματικοί χάρτες (οδικό δίκτυο, δρόμοι κ.λπ.).

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα (2010) στατιστικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για την αγροτική παραγωγή της Κρήτης και δεδομένα πληθυσμιακά και στατιστικά (2011) για την απασχόληση σε επίπεδο Τοπική Κοινότητας (ΤΚ). Τα δεδομένα αυτά αναλύθηκαν και έδωσαν μια εικόνα του ποσοστού των υπηρεσιών αυτών που παράγονται στις περιοχές εντός ή κοντά στις περιοχές NATURA της Κρήτης επί του συνόλου της περιφέρειας, καθώς και του πληθυσμού και της απασχόλησης. Αυτά «γεωγραφικοποιήθηκαν» και κατασκευάστηκαν χάρτες δίνοντας την δυνατότητα σύγκρισης των ΤΚ μέσα ή κοντά στις περιοχές NATURA της Κρήτης με το σύνολο της Κρήτης. 

Η παραπάνω δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ) - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Τελική Αναφορά της Δράσης Β113.55 MB