Το έργο LIFE Natura2000Value Crete συμμετείχε σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλανίου, το Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Το έργο LIFE Natura2000Value Crete, στο πλαίσιο της Δράσης C.13 ("Public awareness raising activities: Participation in local festivals"), συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου με θέμα: "Μύθοι & αλήθειες για τα ζώα & τα φυτά της Κρήτης", το Σάββατο 8 Απριλίου 2017. Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κρήτης - Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης παρουσίασαν τη βιοποικιλότητα της Κρήτης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του έργου με θέμα το Δίκτυο NATURA 2000 και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των προστατευόμενων περιοχών στις τοπικές κοινωνίες, καθώς και διανομή ενημερωτικού υλικού του έργου (αφίσες, φυλλάδια, οδηγοί για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των αγροτικών, ορεινών και παράκτιων οικοσυστημάτων του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη, t-shirts). Στο τέλος της εκδήλωσης οι επιστήμονες ήταν διαθέσιμοι στο κοινό για ερωτήσεις και παρεμβάσεις.