Οι ενημερωτικοί οδηγοί του έργου LIFE Natura2000Value Crete διανέμονται δωρεάν στο κοινό

Στο πλαίσιο της Δράσης C.1 ("Printed Communication Material: Booklets") παρήχθησαν 3 οδηγοί για την ενημέρωση των κατοίκων της Κρήτης που δραστηριοποιούνται εντός ή πλησίον περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, καθώς και επισκεπτών/τουριστών σε αυτές όσον αφορά στην οικολογική, κοινωνική και οικονομική αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών αγροτικών, ορεινών και παράκτιων περιοχών. 

Οι οδηγοί περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

  • σχέση φύσης - κοινωνίας - οικονομίας με τη χρήση της έννοιας των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της συνεισφοράς τους στην υγεία και ευημερία των ανθρώπινων κοινωνιών,
  • πληροφορίες, φωτογραφίες και χάρτες σχετικά με τα ορεινά, παράκτια και αγροτικά οικοσυστήματα του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη, τα είδη προτεραιότητας της χλωρίδας και της πανίδας και τις κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν συνεισφέρει στα πολιτιστικά στοιχεία και στα χαρακτηριστικά του τοπίου εντός του Δικτύου,
  • πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες εργασίας στη/με τη φύση, διατηρώντας την οικολογική αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών,
  • σημεία κύριων εναλλακτικών μορφών τουρισμού που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη π.χ. ορνιθοπαρατήρηση, πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, θαλάσσιες δραστηριότητες.

Οι οδηγοί διανέμονται δωρεάν στο κοινό στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ή στις οποίες συμμετέχει το έργο LIFE Natura2000Value Crete.