Το έργο ''LIFE Natura2000 Value Crete'' διοργανώνει ημερίδα στον Δήμο Γόρτυνας στις 10 Μαΐου 2017

Ημερομηνία διεξαγωγής

Τετάρτη, Μάιος 10, 2017 - 17:30

Στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του έργου ''LIFE Natura2000 Value Crete'' το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) σε συνεργασία με τον Δήμο Γόρτυνας οργανώνουν ημερίδα με θέμα «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στους Αγίους Δέκα (Δήμος Γόρτυνας) στις 17.30.

Η θεματολογία που θα καλυφθεί κατά τη διάρκεια της ημερίδας αφορά στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αλλά και στην Κρήτη και στα κοινωνικο - οικονομικά οφέλη που μας προσφέρει η άγρια ζωή και οι αγροτικές περιοχές εντός του Δικτύου NATURA 2000. Εκπρόσωπος του Δήμου Γόρτυνας θα παρουσιάσει τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές NATURA 2000 του Δήμου, καθώς και τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρουν στην τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι το ακόλουθο:

  • 17.30 - 17.40: Προσέλευση - εγγραφές συμμετεχόντων
  • 17.40 - 17.50: Χαιρετισμοί
  • 17.50 - 18.20: Προβολή ντοκιμαντέρ του έργου LIFE Natura2000Value Crete
  • 18.20 - 18.30: Διάλειμμα
  • 18.30 - 18.45: Τάνια Πλουμή, Περιβαλλοντολόγος MSc (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»
  • 18.45 - 19.00: Σταύρος Ξηρουχάκης, Δρ. Βιολόγος - Ορνιθολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): «Οικοσυστημικές Υπηρεσίες της Άγριας Ζωής»
  • 19.00 - 19.15: Ελισάβετ Γεωργοπούλου, Δρ. Βιολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): «Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη: Υπηρεσίες οικοσυστημάτων αγροτικών περιοχών»
  • 19.15 - 19.30: Εκπρόσωπος του Δήμου Γόρτυνας: "Προκλήσεις, προβλήματα και ευκαιρίες στις περιοχές NATURA 2000 στον Δήμο Γόρτυνας"
  • 19.30 - 20.00: Ερωτήσεις - Ανοικτή συζήτηση

Η παραπάνω δράση υλοποιείται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πλουμή Τάνια: 2810-393293, e-mail: taniaploumi@nhmc.uoc.gr

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Κυριακοπούλου Νίκη: 2810-393291, e-mail: niki@nhmc.uoc.gr