Συμμετοχή του LIFE Natura2000 Value Crete στο 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

Ημερομηνία διεξαγωγής

από Πέμπτη, Μάιος 25, 2017 - 08:30 έως Παρασκευή, Μάιος 26, 2017 - 17:00

Στις 25 και 26 Μαΐου 2017 διεξήχθη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2º Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον.

Η κ. Νίκη Κυριακοπούλου, ως συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, συμμετείχε στο συνέδριο παρουσιάζοντας τις δράσεις του έργου LIFE13 INF/GR/000188 (LIFE Natura2000 Value Crete) με αναρτημένη ανακοίνωση - poster.

Το poster με τίτλο: "Το GIS ως Εργαλείο για την Καταγραφή των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών σε Αγροτικά Οικοσυστήματα: Το Παράδειγμα της Κρήτης" ήταν διαθέσιμο για το κοινό και τους συνέδρους και τις δύο μέρες του συνεδρίου.

Το ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας υπήρξε πολύ ζωηρό, καθώς αφορούσε τη χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) στην καταγραφή, χαρτογράφηση και μελλοντικά, στην αποτίμηση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη. Η βάση δεδομένων που παράχθηκε με τη χρήση του GIS, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση και την παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ενώ τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διαχείριση αγροτικών περιοχών τόσο εντός, όσο και εκτός του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη.