Εκπαιδευτικά σεμινάρια για φοιτητές και σπουδαστές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης

Ημερομηνία διεξαγωγής

από Δευτέρα, Μάιος 22, 2017 έως Τετάρτη, Μάιος 24, 2017

Την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 22, 23 & 24 Μαΐου 2017 αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια που περιλαμβάνονται στις δράσεις του έργου LIFE Natura2000 Value Crete (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης) και απευθύνονται σε φοιτητές και σπουδαστές που φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο και ΑΤΕΙ Κρήτης).

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο Πολυτεχνείο Χανίων στις 22, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Παράρτημα Ηρακλείου) στις 23 και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Παράρτημα Ρεθύμνου) στις 24 Μαΐου. Στόχος των σεμιναρίων ήταν η ενημέρωση των φοιτητών και των σπουδαστών σχετικά με θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τα είδη πανίδας και χλωρίδας, τη βιοποικιλότητα, τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και τη σημασία τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια διήρκησαν 4 ώρες και συμμετείχαν περίπου 200 άτομα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ανοικτή εκδήλωση - προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του έργου LIFE Natura2000Value Crete με τίτλο: «Δίκτυο NATURA 2000: Ζωή για όλους» και εισηγήσεις επιστημόνων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Πατρών, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, καθώς και Νομικών που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα. Στο τέλος κάθε σεμιναρίου ακολούθησε συζήτηση όπου απαντήθηκαν τυχόν απορίες και hands-on workshop. Οι συμμετέχοντες, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, ανέλαβαν να μελετήσουν ένα πραγματικό περιστατικό περιβαλλοντικών παραβάσεων και να προσπαθήσουν να εντοπίσουν ποιες είναι αυτές, καθώς και να παρουσιάσουν τα βήματα που θα έπρεπε να ακολουθήσουν για να καταγγείλουν το περιστατικό. 

Οι συμμετέχοντες κατά την προσέλευσή τους προμηθεύτηκαν με φάκελο που περιείχε το πρόγραμμα του εκάστοτε σεμιναρίου, ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου και τους νέους οδηγούς για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των αγροτικών, ορεινών και παράκτιων περιοχών.

Οι παραπάνω δράσεις [Δράση C.14 - Ανοικτές Εκδηλώσεις ("Public awareness raising activities: Open events" και Δράση D.1 - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (''Training seminars for the target audiences'')] υλοποιούνται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).