Εκπαιδευτικό σεμινάριο για δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Μουσείο Τυπογραφίας "Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη", την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Ημερομηνία διεξαγωγής

Τετάρτη, Ιούλιος 26, 2017 - 19:00

Το πρόγραμμα LIFE Natura2000 Value Crete, του Πανεπιστημίου Κρήτης - Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ και το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο για δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Μουσείο Τυπογραφίας "Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη" στο Βιοτεχνικό Πάρκο Σούδας, την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017, θα έχει θέμα: «Περιβάλλον και Οικοσυστήματα» και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής σε όποιον το επιθυμεί.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 6ου Θερινού Σχολείου Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας που θα λάβει χώρα στις 21 - 30 Ιουλίου 2017 στα Χανιά, το πρόγραμμα του οποίου επισυνάπτεται παρακάτω. 

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου:

  • 18.30 - 19.00: Ξενάγηση στο Μουσείο Τυπογραφίας «Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη»
  • 19.00 - 19.20: Μιχάλης Προμπονάς, Δρ. Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης: «Το πρόγραμμα Natura2000Value Crete, προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης»
  • 19.20 - 19.40: Γεωργία Πιλιγκότση, Οικονομολόγος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης: «Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000»
  • 19.40 - 20.00: Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Δρ. Βιολόγος, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης: «Οικοσυστημικές Υπηρεσίες της Άγριας Ζωής»
  • 20.00 - 20.20: Τάνια Πλουμή, Περιβαλλοντολόγος, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης: «Αγροτικά, Ορεινά και Παράκτια Οικοσυστήματα της Κρήτης»
  • 20.30 - 21.00: Προβολή ντοκιμαντέρ του έργου LIFE Natura2000 Value Crete
  • 21.00 - 21.30: Συζήτηση, Συντονιστής: Έλια Κουμή, Διευθύντρια, Μουσείο Τυπογραφίας «Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη»
  • 21.30 - 24.00: Ζωντανή μουσική και φαγητό

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πλουμή Τάνια: 2810-393293, e-mail: taniaploumi@nhmc.uoc.gr

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Κυριακοπούλου Νίκη: 2810-393291, e-mail: niki@nhmc.uoc.gr