Συναντήσεις Εργασίας με θέμα: «Διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA2000: Νέες προκλήσεις, καλές πρακτικές και διαβούλευση με την κοινωνία»

Ημερομηνία διεξαγωγής

Δευτέρα, Οκτώβριος 8, 2018 - από 09:30 έως 17:30

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) διοργάνωσε στο πλαίσιο του προγράμματος  LIFE+ Πληροφόρηση & Επικοινωνία, με τίτλο «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» (Ακρωνύμιο: “LIFE Natura2000 Value Crete” – LIFE13 INF/GR/000188), δύο (2) Συναντήσεις Εργασίας (Workshops) με θέμα τη «Διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA2000: Νέες προκλήσεις, καλές πρακτικές και διαβούλευση με την κοινωνία».

Οι συναντήσεις απευθύνονταν στους άμεσα εμπλεκόμενους με τη διαχείριση περιοχών του Δικτύου NATURA2000 (ΟΤΑ, δασικές υπηρεσίες, επαγγελματίες τουρισμού, αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, περιβαλλοντικές ΜΚΟ κ.α.) και ήταν ανοικτές στους πολίτες.

Το πρόγραμμα των 2 εκδηλώσεων είχε ως εξής: 

  • Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018, στο Ηράκλειο στην Έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, κόλπος Δερματά) 
  • Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018, στα Χανιά, στο Επιμελητήριο Χανίων (Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου 1).

Προσκεκλημένοι ομιλητές απο Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέπτυξαν θέματα που σχετίζονται με τη Λειτουργία Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (Π.Π.), όπως για παράδειγμα:

  • Καλές πρακτικές στη διαχείριση Π.Π.
  • Αποτελεσματικές μεθόδοι διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία για την έρευνα, διαχείριση και οικονομική μετάβαση στις Π.Π. 

Σύντομα θα αναρτηθούν οι παρουσιάσεις και οι εισηγήσεις των 2  συναντήσεων εργασίας