Διοργάνωση 2 Συναντήσεων Εργασίας με τα στελέχη των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Ημερομηνία διεξαγωγής

από Τρίτη, Νοέμβριος 27, 2018 - 09:30 έως Δευτέρα, Δεκέμβριος 3, 2018 - 15:45

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διοργάνωσε στο πλαίσιο του  Προγράμματος  LIFE+ Πληροφόρηση & Επικοινωνία, με τίτλο «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» (“LIFE Natura2000 Value Crete»), δύο (2) Ενημερωτικές Συναντήσεις με θέμα «Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 - Παραβάσεις Δασικής Νομοθεσίας».

Οι δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, στο Ηράκλειο, στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018, στα Χανιά στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), αποσκοπούσαν στην στοχευμένη και εξειδικευμένη ενημέρωση του προσωπικού των Διευθύνσεων Δασών της Κρήτης.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν δασοφύλακες και θηροφύλακες της Κρήτης, οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura2000, την προστασία και διαχείριση τους, καθώς και για τα κρίσιμα ζητήματα αντιμετώπισης της παραβατικότητας μέσα σε αυτές.

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και τις Διευθύνσεις Δασών αυτής, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων ενημέρωσαν τους υπαλλήλους που συμμετείχαν στις 2 συναντήσεις, για θέματα όπως:

  • Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη
  • Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες της άγριας ζωής.
  • Παρουσίαση – Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου Natura 2000 της Κρήτης
  • Σημαντικά και Προστατευόμενα Είδη της Κρητικής Χλωρίδας.
  • Προστατεύοντας Οικοσυστήματα &  Είδη
  • Δασική Νομοθεσία, Ποινική Δικονομία, Αγροτικά και Δασικά Πταίσματα.
  • Θήρα - Προστασία Θηραματικού Πλούτου

Οι 2 συναντήσεις ανέδειξαν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των στελεχών των Διευθύνσεων Δασών της Κρήτης ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και τη χρησιμότητα της κωδικοποίησης των δράσεων και ενεργειών των δασικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των δασικών παραβάσεων. Αναδείχθηκε τέλος η αναγκαιότητα του συντονισμού των δράσεων και η σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων (δημόσιων και μη) με κοινό στόχο την προστασία του δασικού και θηραματικού πλούτου της Χώρας.