2η Συνάντηση Δικτύωσης με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΙΝΤΕRREG ADRION “IMPRECO”

Ημερομηνία διεξαγωγής

Τετάρτη, Δεκέμβριος 12, 2018 - 09:30

 

Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, η Ομάδα του Έργου LIFE Natura2000 Value Crete συμμετείχε στη 2η Συνάντηση Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IΝΤΕRREG ADRION “IMPRECO” που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης (Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Περιβάλλοντος). Η Συνάντηση έλαβε χώρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου παρουσία των ομάδων υλοποίησης των 2 έργων  IMPRECO  και LIFE Natura2000 Value Crete και εκπρόσωπων φορέων και υπηρεσιών που η δράση τους σχετίζεται με την προστασία και ανάδειξη της αξίας των Υπηρεσιών των Οικοσυστημάτων στην Κρήτη.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΙΝΤΕRREG ADRION “IMPRECO” με τίτλο «Κοινές Στρατηγικές και Βέλτιστες Πρακτικές για τη Βελτίωση της Διακρατικής Προστασίας της Ακεραιότητας και των Υπηρεσιών των Οικοσυστημάτων» (Common strategies and best practices to IMprove the transnational PRotection of ECOsystem integrity and services), στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος έχει ως στόχο τη διασφάλιση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και την αντιμετώπιση της ευαισθησίας τους, μέσω της ενίσχυσης του δυναμικού των προστατευόμενων περιοχών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε μια σύντομη παρουσίαση του έργου IMPRECO και αναφέρθηκαν οι στόχοι και οι ανάγκες για την ορθή υλοποίηση του στην Κρήτη. Επιπλέον συζητήθηκαν οι αναγκαίες συνέργειες μεταξύ των ενδιαφερομένων και συναρμοδίων φορέων και προσδιορίστηκαν κοινά πεδία δράσης προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα σχετικών επιτυχημένων έργων που έχουν υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια.

Οι συναντήσεις εργασίας και δικτύωσης μεταξύ των 2 έργων αναμένεται να συνεχιστούν στο επόμενο διάστημα προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία του ΜΦΙΚ καθώς και άλλων ερευνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο IMPRECO μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://impreco.adrioninterreg.eu/