Τεχνικός Ερμηνευτικός Οδηγός για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες

Ένα νέο έντυπο, συμπληρωματικό προς τους ήδη υπάρχοντες τεχνικούς οδηγούς του έργου LIFE Natura2000 Value Crete, παράχθηκε από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, εταίρο του έργου.

Ο "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες  των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη" εξειδικεύει  τη γνώση και την εμπειρία των συνεργαζόμενων φορέων από την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE και μη LIFE για θέματα διατήρησης-προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόσληψης των περιβαλλοντικών οφελειών από τις τοπικές κοινωνίες.

Ειδικότερα πραγματεύεται τη σχέση των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 της Κρήτης και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτές παρέχουν με το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Ο ερμηνευτικός οδηγός διατίθεται δωρεάν στο κοινό τόσο στην έντυπη μορφή του όσο και στην ηλεκτρονική (pdf αρχείο) στην παρούσα ανάρτηση.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon natura2000_texnikos_odigos_final_19-03-2018_web.pdf49.68 MB