Επικοινωνιακό Σχέδιο για την After-LIFE περίοδο

Από τις υποχρεώσεις των έργων LIFE είναι να συνεχίσουν οι εταίροι κάποιες από τις δράσεις των προγραμμάτων, ανάλογα των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που διαθέτει ο καθένας.

Στο πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης δεσμεύτηκε για τη συνέχιση συγκεκριμένων δράσεων του έργου LIFE Natura2000 Value Crete και συνέταξε σχετικό Σχέδιο Επικοινωνίας  με σκοπό να διασφαλιστεί η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας σχετικά με την οικολογική, κοινωνική και οικονομική αξία των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η επιδεικτική αξία των δράσεών του.

Το Σχέδιο Επικοινωνίας περιγράφει με περιεκτικό τρόπο τη μεθοδολογική προσέγγιση, τα τεχνικά μέσα και τα εργαλεία με τα οποία οι Συνδικαιούχοι του έργου προτίθενται να μεταφέρουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους και να παρέχουν καθοδήγηση αφενός στους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα και αφετέρου, στις κρατικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου για το πώς μπορούν να αναπτύξουν μια επικοινωνιακή στρατηγική με την οποία θα αναδείξουν την οικολογική, κοινωνική και οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές αυτές.

Το Σχέδιο Επικοινωνίας του έργου LIFE Natura2000 Value Crete διατίθεται για χρήση ελεύθερα, από οποιονδήποτε φορέα, υπηρεσία ή ιδιώτη επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και τα πιο εύχρηστα και δημιουργικά εργαλεία, για μια πιο αποτελεσματική ενημερωτική εκστρατεία σε θέματα περιβάλλοντος.

Η ηλεκτρονική έκδοση (pdf εκτυπώσιμο αρχείο) διατίθεται ελεύθερα στην παρούσα δημοσίευση.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon deliverable_action_a3_after_life_communication_plan.pdf39.05 MB