GR4320008 - Νήσος Κουφονήσι και παράκτια θαλάσσια ζώνη

Κωδικός
GR4320008
Τύπος
SCI
Ημερομηνία πρώτης συλλογής δεδομένων
01/04/1995
Ημερομηνία πρότασης ως SCI
01/04/1997
Ημερομηνία επιβεβαίωσης περιοχής ως SCI
01/09/2006
Ημερομηνία καθορισμού ως SAC
01/03/2011
Εθνική νομική αναφορά του καθορισμού της περιοχής ως SAC
Law 3937/29-3-11 (OJ 60 A)
01/05/2009

Χάρτης

Ποιότητα

Η ποιότητα της περιοχής έχει πολλές πτυχές, οι οποίες σχετίζονται και με τη γεωγραφική θέση της αλλά και την εξαιρετική κατάσταση του περιβάλλοντος. Από βοτανικής άποψης, και η χλωρίδα και οι καλλιέργειες είναι πολύ ενδιαφέρουσες αφού χαρακτηρίζονται από φυτικά στοιχεία της Βόρειας Αφρικής που σχεδόν έχουν εξαφανιστεί από τις κεντρικές περιοχές της Κρήτης. Υπάρχουν ενδημικά φυτά και φυτά που βρίσκονται στο όριο της βόρειας κατανομής τους, όπως είναι το ζυγόφυλλο Zygophyllum album, το Helianthemum stipulatum και Astragalus peregrinus ssp. peregrinous. Από ορνιθολογικής άποψης, δύο σημαντικά πτηνά (ο μαυροπετρίτης Falco eleonorae και και ο αρτέμης Calonectris diomedea) φωλιάζουν στο νησί. Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτελεί ενδιαίτημα της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus.Τέλος, η βιολογική σημασία του Κουφονησιού συνδυάζεται με τοποθεσία συνδυάζει με τα ανθρωπολογικά στοιχεία και την αρχαιολογική σπουδαιότητά του, καθώς υπάρχει εκτεταμένος αρχαιολογικός χώρος με αρχαίο θέατρο (ρωμαϊκή περίοδος) αλλά και την απαράμιλλη αισθητική αξία.

Άλλα χαρακτηριστικά

Η τοποθεσία περιλαμβάνει το νησί Κουφονήσι και τις μικρότερες νησίδες στο βορρά (Στρογγυλή, Μακρουλή και Μάρμαρος) και στα νότια (Τράχηλος). Το Κουφονήσι είναι ένα μικρό νησί, από τα νοτιότερα της Ευρώπης, μαζί με τη Χρυσή και τη Γαύδο. Όντας στο νοτιοανατολικότερο τμήμα της Κρήτης έχει ξηρό και ζεστό κλίμα. Το γεγονός αυτό καθιστά δυνατή την ύπαρξη βορειοαφρικανικών ερημόφιλων χλωριδικών στοιχείων και στη στεπώδη βλάστηση παρατηρούνται μαζί με την τυπική παρουσία των πολυετών σπάρτων Εsparto grass το Lygeum spartum όπως επίσης και το Erodium crassifolium. Αυτού του τύπου η βλάστηση είναι τυπική των γυψωδών υπεδαφών. Υπάρχουν τόσο αμμώδεις όσο και βραχώδεις παραλίες. Το θαλάσσιο τμήμα της περιοχής είναι αντιπροσωπευτικό και καλά διατηρημένο και συνδυάζει ενάλια σπήλαια, υφάλους και Λιβάδια Ποσειδωνίας. Δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι στο νησί. Το καλοκαίρι το επισκέπτονται κάποιοι ταξιδιώτες, αλλά οι τουριστικές δραστηριότητες δεν είναι εντατικές.

Τεκμηρίωση

1) 3.1, 3.2.c., 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3

1) CORINE Information System. European Environment Agency. CORINE, Biotopes, 1991.

3.3

2) Ministry of Environment Physical Planning and Public Works. 1990. (Work Team: A. Legakis et al). Erevnitiko programma. Meleti ton akton tis kritis pou parousiazoun oikologikes diatarahes (Research Programme. Study of the coasts of Kriti that present ecological disturbances). Dept. of Biology. University of Crete, p. 228.

4.1., 4.2.

3) Turland N.L., Chilton & J. Press. 1993. Flora of the Cretan area. Annotated checklist & atlas. Natural History Museum, London, p.439.

4) Damanakis M. & H. Scholz. 1990. Phytogeographical notes on the Poaceae of Greece. Willdenowia 19:413-423.

5) Georghiou K. 1995. Checklist of Endemic, Rare and Threatened Plants of Greece. Draft. University of Athens. (3.3, 3.4, 4.2)

6) Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works, Special Environmental Study, NW Crete, (under evaluatinon) 7) Bergmeier A. & P. Dimopoulos. 2003. The vegetation of islets in the Aegean and the relation between the occurrence of islet specialists, island size and grazing. Phytocoenologia 33 (2-3):447-474.

Αναφορά: Natura 2000 φόρμα δεδομένων (αγγλικά), έκδοση βάσης 7 Φεβ 2014