GR4340003 - Χερσόνησος Ροδωπού - Παραλία Μάλεμε

Κωδικός
GR4340003
Τύπος
SCI
Ημερομηνία πρώτης συλλογής δεδομένων
01/01/1995
Ημερομηνία πρότασης ως SCI
01/04/1997
Ημερομηνία επιβεβαίωσης περιοχής ως SCI
01/09/2006
Ημερομηνία καθορισμού ως SAC
01/03/2011
Εθνική νομική αναφορά του καθορισμού της περιοχής ως SAC
Law 3937/29-3-11 (OJ 60 A)
01/05/2009

Χάρτης

Ποιότητα

Η ποιότητα και σημασία της περιοχής του Ροδωπού αποδεικνύεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1) Ο αρχαιολογικός χώρος του Δικτύνναιου στο βορειότερο άκρο της χερσονήσου και η έλλειψη δρόμων σε καλή κατάσταση μετά το χωριό Ροδωπού, λειτουργούν ως εμπόδιο για εκτεταμένες ανθρώπινες δραστηριότητες. 2) Στην περιοχή της Ραβδούχας έχουν βρεθεί υποθαλάσσια απολιθώματα θηλαστικών. 3) Η τοποθεσία ως σύνολο είναι πολύ σημαντική για την άγρια πανίδα της Κρήτης (Corine, MEDSPA) εξαιτίας της θέσης και της γεωμορφολογίας της (ιδιαίτερα σημαντική για τα πτηνά που φωλιάζουν σε γκρεμούς, σημαντικός διάδρομος μετανάστευσης για κίρκους και ερωδιούς). 4) Υπάρχουν πολλά ενδημικά είδη (φυτά και ζώα) σε ποικίλους και καλά διατηρημένους βιοτόπους. Υπάρχουν επίσης είδη όπως η Fritillaria graeca, ενδημικό των νησιών του Αιγαίου, το οποίο εντοπίζεται μόνο στη Χερσόνησο Ροδωπού και η παρουσία του είναι πολύ σπάνια. 5) Η παράκτια περιοχή από το Κολυμπάρι έως τον Πλατανιά είναι ένα από τα σπουδαιότερα σημεία αναπαραγωγής της Caretta caretta στην Κρήτη.
Άλλα σημαντικά είδη της κατάταξης D
Φυτά: Τα είδη Ophrys bombyliflora, Ophrys candica, Orchis italica, Ophrys doerfleri προστατεύονται από τη συνθήκη Cites (Παράρτημα C). H Ophrys doerfleri, ένα ενδημικό είδος και προστατεύεται από την Ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Το Stachys tournefortii περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο του IUCN (1993) στην κατηγορία των απειλούμενων φυτών, χαρακτηρίζεται ως σπάνιο και προστατεύεται επίσης από το Π.Δ. 67/81. Η Malcolmia flexuosa ssp. Naxensis είναι ενδημικό στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολίας. Το Helichrysum orientale είναι ένα είδος με εξάπλωση στην Ελλάδα και τη δυτική Τουρκία. Η Parietaria cretica είναι είδος με εξάπλωση στη Σικελία, την Ελλάδα και την περιοχή του Αιγαίου.
Ερπετά: Το φίδι Natrix tesselata και η σαύρα Podarcis erhardii είναι πολύ σπάνια στην περιοχή. Επιπλέον η παρουσία της Podarcis erhardii είναι μεγάλης σημασίας γιατί εδώ εντοπίζεται σε ένα από τα δυτικότερα όρια της εξάπλωσής της.
Ασπόνδυλα: Το σαλιγκάρι Monacha rothi είναι πολύ σπάνιο στην περιοχή, η οποία επίσης είναι ένα από τα δυτικότερα όρια της εξάπλωσής του.

Άλλα χαρακτηριστικά

Η προστατευόμενη αυτή περιοχή βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος της Κρήτης (περίπου 20χλμ. από τα Χανιά) και περιλαμβάνει τη Χερσόνησο Ροδωπού και την παράκτια περιοχή από το Κολυμπάρι έως τον Πλατανιά. Το θαλάσσιο τμήμα της οριοθετείται από την καμπύλη βάθους των 50μ. και χαρακτηρίζεται από την παρουσία λιβαδιών Ποσειδωνίας. Το χερσαίο τμήμα χαρακτηρίζεται από: 1) Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, βράχια του Αιγαίου, χάσματα, σάρες και καταβόθρες. 2) Φρύγανα επηρεασμένα από τη βόσκηση. 3) Συστάδες από σκίνους Pistacia lentiscus σε καλή κατάσταση. 4) Τμήματα καλλιεργούμενα με αμπέλια. 5) Τοπικά περιορισμένη εντατική οικοδομική δραστηριότητα.

Τεκμηρίωση

1) 3.2C, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3: 1) MEDSPA Database.

2) Economidou E., 1988. Entopismos kai meleti ton ygroviotopon kai allon simantikon gia tin ornithopanida viotopon tis Kritis (Location and study of wetlands and of other important for Avifauna biotopes of Crete). Patras University.

3) Turland N.J., Chilton L., Press J.R. 1993. Flora of the Cretan area. London: HMSO.

4) Sowig, P. 1985. Beitrage zur Kenntnis der Verbeitung und Okologie der Amphibian und Reptilien Kretas. Salamandra 21(4): 252-267.

5) Archives of the Hellenic Zoological Society.

6) Valakos E. Personal communication.

7) Kypriotakis Z. Personal communication. 8) Paragkamian K. Personal communication.

9) Vardinoyannis K. 1994. Biogeografia ton chersaion malakion sto notio nisiotiko Aigaiako toxo (Biogeography of land snails in the south Aegean island arc). Ph.D. Thesis. Athens University.

10) Archives of the Hellenic Zoological Society.

11) Chopard L. 1957. Note sur les Orthopteres cavernicoles de Crete. Bull. Soc. ent. Fr. 62:26-28.

12) Georghiou K. 1995. Checklist of Endemic, Rare and Threatened Plants of Greece. Draft. University of Athens. (3.3, 3.4, 4.2)

13) Morgan V & C. Leon. 1992. Datasheets of Flora species for revision of Appendix I of the Bern Convention. Volume IV. endemic taxa of Cyprus, Greece and Turkey Nature and environment. Nature and Envrionment. No 63 p. 106. Council of Europe, Publishing and Documentaion Service, Strasbourg. (3.2.g.)

14) Grimmet R.F.A. & T.A. Jones. 1989. The Important Bird Areas in Europe. ICBP Technical Publication No. 9, p. 906. (3.2. a).

15) [CORINE BIOTOPES] (3.2. a, b).

Αναφορά: Natura 2000 φόρμα δεδομένων (αγγλικά), έκδοση βάσης 7 Φεβ 2014