GR4340006 - Λίμνη Αγυάς - Πλατανιάς - Ρέμα και Εκβολή Κερίτη - Κοιλάδα Φασά

Κωδικός
GR4340006
Τύπος
SCI
Ημερομηνία πρώτης συλλογής δεδομένων
01/02/1995
Ημερομηνία πρότασης ως SCI
01/08/1996
Ημερομηνία επιβεβαίωσης περιοχής ως SCI
01/09/2006
Ημερομηνία καθορισμού ως SAC
01/03/2011
Εθνική νομική αναφορά του καθορισμού της περιοχής ως SAC
Law 3937/29-3-11 (OJ 60 A)
01/05/2009

Χάρτης

Ποιότητα

Η ποιότητα και σημασία της Λίμνης της Αγιάς και των εκβολών του Κερίτη ποταμού έγκειται στα ακόλουθα: 1) Είναι ένα από τα περιορισμένα σώματα φρέσκου νερού στην Κρήτη. 2) Ο σπουδαίος ρόλος των βιοτόπων γλυκών νερών για την υδρολογική ισορροπία και τη βιοποικιλία στο νησί της Κρήτης. 3) Η σημασία του υγροτόπου ως καταφύγιο για πολλά είδη πτηνών. 4) Η ποικιλία των τύπων οικοτόπων. 5) Ο μεγάλος βαθμός ποικιλότητας τόσο των ειδών ζώων όσο και των φυτικών ειδών. Η παρουσία του ενδημικού είδους Podarcis erhardii cretensis είναι σπουδαία, καθώς η Κρήτη είναι το δυτικότερο όριο εξάπλωσης του περιορισμένου πληθυσμού του είδους. 7) Η γεωγραφική σύνδεση της περιοχής με έναν αρκετά πλούσιο σε βιοποικιλότητα βιότοπο Cοrine, τα Λευκά Όρη. Η κοιλάδα της Φάσας, εκτός από τη σημασία των υγροτοπικών της κοινοτήτων, θεωρείται ότι έχει παγκόσμια σημασία καθώς αποτελεί το μόνο ενδιαίτημα για τη φτέρη Woodwardia radicans (ένα είδος του Παραρτήματος ΙΙ) στην Ελλάδα και ένα από τα πολύ λίγα στην Ευρώπη. Η Woodwardia radicans προστατεύεται από τη Συνθήκη της Βέρνης (1992) και θεωρείται κινδυνεύον είδος στην Ελλάδα και τρωτό στην Ευρώπη ενώ η κατάστασή του παγκοσμίως είναι άγνωστη (IUCN, 1993). Ο μοναδικός της πληθυσμός στην Κρήτη απειλείται από την τοπική αγροτική ανάπτυξη.
Άλλα σημαντικά είδη της κατηγορίας D
Φυτά: Η Orchis laxiflora που επισημαίνεται με το γράμμα D, προστατεύεται από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/1981).

Άλλα χαρακτηριστικά

Άλλα χαρακτηριστικά
Η τοποθεσία βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος της Κρήτης, δυτικά-νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων. Το παράκτιο τμήμα της περιλαμβάνει τον Πλατανιά (με αμμώδη παραλία) και τις εκβολές του Κερίτη ποταμού. Στην ενδοχώρα η τοποθεσία συνεχίζει κατά μήκος του Κερίτη και περιλαμβάνει την τεχνητή λίμνη της Αγιάς. Παρόλο που δεν είναι φυσική λίμνη, υποστηρίζει μια ποικίλα συλλογή από υγροτοπικές κοινότητες (ίσως η πιο ποικίλα στην περιοχή της Κρήτης). Στα νότια το μέρος αγγίζει την κοιλάδα της Φάσας. Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση, στο παρελθόν υπήρχε ένας μικρός βάλτος στο ίδιο αυτό μέρος που βρίσκεται η τεχνητή λίμνη σήμερα. Η υδρολογική λεκάνη της Αγιάς είναι διαφορετική από αυτή του Κερίτη και περιλαμβάνει τις πλαγιές βόρεια του Βαθύπετρου. Το ρέμα Ξεκωλομένος στα ανατολικά τροφοδοτεί τη λίμνη με νερό η οποία τροφοδοτείται επίσης δυτικά από μερικές υπόγειες πηγές που προέρχονται από τον Κερίτη. Στην περιφέρεια του υγροτόπου, μεγάλες συστάδες από καλάμια Phragmites australis είναι σημαντικά για τη δομή του λιμναίου οικοσυστήματος. Στο δυτικό κομμάτι της λίμνης η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων έχει κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές. Κοντά σ’ αυτές υπάρχουν δύο μεγάλες συστάδες από ευκαλύπτους Eucalyptus tostrata και τραχεία πεύκη Pinus brutia. Ο Κερίτης έχει μόνιμη ροή μόνο στο δυτικό του τμήμα –μετά τη Λίμνη Αγιά- όπου και τροφοδοτείται από τα νερά της. Στα ανάντι η ροή είναι διαλείπουσα. Οι εκβολές του καλύπτονται κυρίως από καλάμια Phragmites australis ενώ στην εκβολική παραλία υπάρχουν αμμοθίνες που κυριαρχούνται από Ammophila arenaria. Τα Potamogeton luceus, Potamogeton trichoides, Callitriche cophocarpa είναι σημαντικά είδη για την οικολογική ισορροπία και τη δομή των παραθαλάσσιων αμμοθινών. Το δυτικό τμήμα της περιοχής, η κοιλάδα της Φάσας, είναι ίσως η πιο υγρή κοιλάδα της Κρήτης. Χαρακτηρίζεται από γραμμικά υγροτοπικά ενδιαιτήματα ιδιαίτερα καλοαναπτυγμένα. Στο πάνω τμήμα του ρέματος της κοιλάδας κατά μήκος του ποταμού, υπάρχουν τριών ειδών βλάστησης από Brachypodio-Holoschoenion. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα απόκρημνα υγρά σχιστολιθικά βράχια φιλοξενούν το Acrocladio-Adiantetum και ιδιαίτερα το πλούσιο σε ποικιλία είδος Scirpus cernuus με πολλά σπάνια βρυόφυτα. Οι φτέρες (είδος ενδιαιτήματος που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι) καλύπτουν ένα μικρό μέρος της περιοχής με εξαιρετική εκπροσώπηση και πολύ καλή κατάσταση διατήρησης.

Τεκμηρίωση

1) Patras University - Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works. 1988. (Work Team: Economidou E. et al) Entopismos kai meleti ton ygroviotopon kai allon simantikon gia tin ornithopanida viotopon tis Kritis (Localization and study of wetlands and of other important for the birdfauna biotopes of Crete). Final report, Vol. 1, Patra. p. 384.

2) Kahman 1959. Beitrag zur Kenntnis der fledermausfauna aus der Inseln Kreta. Saugetierk. Mit. 7: 153-157.

3) Ministry of Environment Physical Planning and Public Works. 1990. (Work Team: A. Legakis et al). Erevnitiko programma. Meleti ton akton tis kritis pou parousiazoun oikologikes diatarahes (Research Programme. Study of the coasts of Kriti that present ecological disturbances). Dept. of Biology. University of Crete, p. 228.

4) Turlad N.J., Chilton L. & Press J.R. 1993. Flora of the Cretan area. Annotated checklist & atlas. p.439.

5) Pohle 1952. Uber fledertieze von Kreta. Z. Saugetierk. 17(1): 14-20.

6) Morgan V & C. Leon. 1992. Datasheets of Flora species for revision of Appendix I of the Bern Convention. Volume II. Non-endemic and endemic taxa of Austria, Germany, Hungary, Norway and the United Kingdom. Nature and environment. Nature and Envrionment. No 61 p. 162. Council of Europe, Publishing and Documentaion Service, Strasbourg. (3.2.g., 4.2)

7) Gradstein S.R. & J.H. Smittenberg. The Hydrophilous vegetation of Western Crete. Vegetatio 34:65-86, 1977.

8) Georghiou K. 1995. Checklist of Endemic, Rare and Threatened Plants of Greece. Draft. University of Athens. (3.3, 3.4, 4.2)

Αναφορά: Natura 2000 φόρμα δεδομένων (αγγλικά), έκδοση βάσης 7 Φεβ 2014