GR4340012 - Ασφένδου - Καλλικράτης και παράκτια ζώνη

Κωδικός
GR4340012
Τύπος
SCI
Ημερομηνία πρώτης συλλογής δεδομένων
01/03/1995
Ημερομηνία πρότασης ως SCI
01/04/1997
Ημερομηνία επιβεβαίωσης περιοχής ως SCI
01/09/2006
Ημερομηνία καθορισμού ως SAC
01/03/2011
Εθνική νομική αναφορά του καθορισμού της περιοχής ως SAC
Law 3937/29-3-11 (OJ 60 A)
01/05/2009

Χάρτης

Ποιότητα

Παρά τις φτωχές επιστημονικές γνώσεις για την περιοχή αυτή, τα λίγα υπάρχοντα δεδομένα δίνουν μια ιδέα γύρω από την υψηλή της βιοποικιλότητα. Υπάρχουν καλά εδραιωμένοι τύποι οικοτόπων που θεωρούνται σημαντικοί για τη διατήρηση. Τέτοιοι είναι οι διαπλάσεις βελανιδιών. Το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, ο τύπος του οικοτόπου καθιστά τον ακριβή χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση της θέσης, από την άποψη της βιολογικής σημασίας, προβληματική. Οι καλαμιώνες που συνιστούν έναν άλλο τύπο οικοτόπου, επίσης δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, αλλά είναι σημαντική για την πανίδα, ιδιαίτερα για τα πουλιά. Πέραν από τα ενδημικά μαλάκια που υπάρχουν στον κατάλογο του κεφαλαίου 3.3, μόνο το Vitrea clessini βρίσκεται και εκτός Κρήτης. Τα υπόλοιπα είναι κρητικά ενδημικά. Το μέρος επίσης φιλοξενεί μερικά ενδημικά φυτά, κάποια από αυτά κρητικά ενδημικά, εκτός από την Centaurea poculatoris που είναι ενδημικό της περιοχής. Η κατασκευή δευτερευόντων δρόμων και η προκύπτουσα εξ αυτών ευκολότερη πρόσβαση, θα έχει διττό αποτέλεσμα: την αύξηση τόσο των επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες όσο και των γνώσεών μας γύρω από την περιοχή. Πολλοί οικότοποι υψηλής σημασίας όπως είναι τα δάση βελανιδιάς, οι χαράδρες και τα σπήλαια (ένα από αυτά με πρώιμα νεολιθικά ακιδογραφήματα) επείγουν για περισσότερη διερεύνηση. Αυτά τα δεδομένα θα ήταν απαραίτητα για ένα διαχειριστικό σχέδιο, η έλλειψη του οποίου δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Στα χαμηλότερα σημεία της περιοχής, της οποίας η φυσική ομορφιά έχει φέρει και την εξάπλωση των τουριστικών δραστηριοτήτων, χρειάζεται επίσης μία σχεδιασμένη ανάπτυξη. Οι πηγές της Αργυρούπολης, από τις οποίες υδροδοτείται η πόλη του Ρεθύμνου, αποτελούν μία περίπτωση που χρήζει ειδικής εξέτασης.
ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ D
Φυτά: τα είδη Centaurea poculatoris, Petrorhagia dianthoides, Sanguisorba cretica, Ferulago thyrsiflora, Centaurea redempta προστατεύονται από το Π.Δ. 67/81 και περιλαμβάνονται στην κατηγορία των απειλούμενων ειδών, σε επίπεδο Ελλάδος, Ευρώπης και παγκοσμίως στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου της IUCN. Η Asperula idaea προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 67/81). Η Lamyropsis cynaroides περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της IUCN (1993) στην κατηγορία των απειλούμενων ειδών χαρακτηριζόμενο ως σπάνιο. Η Serapias lingua προστατεύεται από τη Συνθήκη CITES (Παράρτημα C). Το Ranunculus asiaticus είναι ενδημικό της Ανατολικής Μεσογείου, με παρουσία στην Κρήτη και το Αιγαίο από την Ελλάδα, αλλά και την Αίγυπτο, Λιβύη, Σινά, Νοτιοδυτική Ασία.

Άλλα χαρακτηριστικά

Η περιοχή έχει μια περίπλοκη γεωμορφολογική σύνθεση. Φαράγγια, χαράδρες, σπήλαια, δολίνες, βάραθρα, πόλγες και οροπέδια, κυρίως στα μεγαλύτερα υψόμετρα, συνδυαζόμενα με χαμηλή ανθρώπινη δραστηριότητα, έχουν συμβάλλει στη δημιουργία και συντήρηση πολύ σημαντικών φυσικών οικοτόπων. Τα πεδινά τμήματα της περιοχής αποτελούνται από ένα οροπέδιο με καλλιέργειες και φρύγανα και από έναν αριθμό ακτών, όπου λαμβάνουν χώρα αυξανόμενες τουριστικές δραστηριότητες. Η φυσική πηγή της Αργυρούπολης στα βόρεια όρια και το εκτεταμένο δάσος βελανιδιών είναι οι δύο οικότοποι που χρήζουν επείγουσας προστασίας. Η παρουσία καλαμιώνων (Corine 1991, Κωδικός 53.11), ένας τύπος οικοτόπου που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι και καλύπτει ένα μικρό ποσοστό της περιοχής, πρέπει να σημειωθεί. Τέλος, το θαλάσσιο τμήμα περιλαμβάνει Λιβάδια Ποσειδωνίας, υφάλους και ενάλια σπήλαια. Σαν γενική παρατήρηση πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι οι διαθέσιμοι τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι, είναι ανεπαρκείς και/ή μη ενδεδειγμένοι για την ορθή περιγραφή της περιοχής.

Τεκμηρίωση

1) Kypriotakis Z. Unpublished data. (3.2.g)

2) Vardinoyannis K., 1994. Biogeografia ton cherseon malakion sto notio nisiotiko aigaiako toxo (Biogeography of land snails in the south Aegean arc). Ph.D. Thesis. Univerity of Athens.

3) Georghiou K. 1995. Checklist of Endemic, Rare and Threatened Plants of Greece. Draft. University of Athens. (3.3, 3.4, 4.2)

4) Morgan V & C. Leon. 1992. Datasheets of Flora species for revision of Appendix I of the Bern Convention. Volume IV. endemic taxa of Cyprus, Greece and Turkey Nature and environment. Nature and Envrionment. No 63 p. 106. Council of Europe, Publishing and Documentaion Service, Strasbourg. (3.2.g.)

5) Natural History Museum of Crete, Conservation of Gypaetus barbatus in Asfendou-Kallikratis (under evaluation)

Αναφορά: Natura 2000 φόρμα δεδομένων (αγγλικά), έκδοση βάσης 7 Φεβ 2014