GR4340010 - Δράπανο (βορειοανατολικές ακτές) - παραλία Γεωργιούπολης - Λίμνη Κουρνά

Κωδικός
GR4340010
Τύπος
SCI
Ημερομηνία πρώτης συλλογής δεδομένων
01/04/1995
Ημερομηνία πρότασης ως SCI
01/08/1996
Ημερομηνία επιβεβαίωσης περιοχής ως SCI
01/09/2006
Ημερομηνία καθορισμού ως SAC
01/03/2011
Εθνική νομική αναφορά του καθορισμού της περιοχής ως SAC
Law 3937/29-3-11 (OJ 60 A)
01/05/2009

Χάρτης

Ποιότητα

Η περιοχή περιλαμβάνει το ανατολικό άκρο του ακρωτηρίου Δράπανο, το δυτικό τμήμα της ακτογραμμής του κόλπου του Αλμυρού μαζί με τις εκβολές του και την παραλία της Γεωργιούπολης, και προς το εσωτερικό τη λίμνη του Κουρνά. Η παραλία είναι αμμώδης, με μεγάλους αμμόλοφους και ρηχά νερά. Η λίμνη του Κουρνά είναι η μόνη φυσική λίμνη γλυκού νερού της Κρήτης.
Οι κύριες χρήσεις γης στην περιοχή είναι αγροτικές. Η παραλία της Γεωργιούπολης αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό και παρουσιάζει έντονη οικιστική και τουριστική δραστηριότητα.
Οι περιβαλλοντικές απειλές στην περιοχή συνίστανται στην οικοδομική δραστηριότητα (κύρια εξοχικών κατοικιών), στην κατασκευή νέων τουριστικών εγκαταστάσεων, στην επέκταση των καλλιεργειών, στην άρδευση, στο κυνήγι, στην υπερβόσκηση και στα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων. Αυτές εντείνονται στο περιλίμνιο και παραλιακό τμήμα.

Άλλα χαρακτηριστικά

Η περιοχή συνδυάζει μεγάλη ποικιλία διαφορετικών βιοτόπων και τύπων βλάστησης, περιλαμβανομένης της λίμνης, των πηγών, της παρόχθιας βλάστησης και των υγρών λιβαδιών, όπως επίσης παράκτια έλη και μια εκβολική φρυγανική βλάστηση, γκρεμούς και βραχώδεις εκτάσεις. Παρόλο που η λίμνη του Κουρνά είναι ένας φτωχός σε χλωρίδα υγρότοπος, η ευρύτερη περιοχή έχει ενδημικά ή σπάνια είδη χλωρίδας. Στο ακρωτήριο Δράπανο υπάρχουν εκτεταμένες διαπλάσεις δενδρώδους ευφορβίας (Euphorbia dendroides) και μερικές συστάδες από φοίνικες του Θεόφραστου (Phoenix theophrasti). Όσον αφορά στο παράκτιο τμήμα βόρεια και βορειοανατολικά της Γεωργιούπολης, περιλαμβάνει μιαν εκτεταμένη αμμώδη παραλία με αμμοθινική βλάστηση από Ammophila arenaria. Στις εκβολές του Αλμυρού υπάρχουν συστάδες του καλαμιού Phragmites australis. Η πανίδα της περιοχής φιλοξενεί ενδημικά ασπόνδυλα, νομικά προστατευόμενα αμφίβια και ερπετά, καθώς επίσης και προστατευόμενα θηλαστικά. Η θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta) έχει παρουσία στην παραλία της Γεωργιούπολης. Η παρουσία της σαύρας Podarcis cretensis είναι σημαντική. Τόσο η λίμνη όσο και η εκβολή του Αλμυρού και η παραλία της Γεωργιούπολης θεωρούνται σημαντικότατες θέσεις για μεταναστευτικά είδη πτηνών, που τις χρησιμοποιούν είτε για ξεκούραση κατά τη μετανάστευση είτε και για διαχείμαση. Όσον αφορά στους πληθυσμούς των ψαριών στη λίμνη, τα περισσότερα από αυτά έχουν εισαχθεί.

Τεκμηρίωση

1) Kypriotakis Z. Unpublished data. [3.2.g., 3.3.]
2) Patras University - Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works. 1988. (Work Team: Economidou E. et al) Entopismos kai meleti ton ygroviotopon kai allon simantikon gia tin ornithopanida viotopon tis Kritis (Localization and study of wetlands and of other important for the birdfauna biotopes of Crete). Final report, Vol. 1, Patra. p. 384.
3) Museum of Cretan Ethnology. 1987. Limni Kourna. Prokatarktiki meleti - oikosystima - prostasia - anaptyxi (Kourna Lake. Preliminary study. Ecosystem - protection - development). p. 65.
4) University of East Anglia. 1976. A preliminary biological survey of lake Kourna. Report of the 1974 expedition to Crete p. 63.
5) Sioulas A. 1980. Sedimentologische Untersuchungen an Sedimenten and dem Kurna-See, Kreta p. 52
6) Yannitsaros A. & L. Koumpli-Sovantzi. 1991. A contribution to the hydrophilous flora of Crete. Bot. Chron. 10: 579-586.
7) Georghiou K. 1995. Checklist of Endemic, Rare and Threatened Plants of Greece. Draft. University of Athens. (3.3, 3.4, 4.2)
8) Morgan V & C. Leon. 1992. Datasheets of Flora species for revision of Appendix I of the Bern Convention. Volume IV. endemic taxa of Cyprus, Greece and Turkey Nature and environment. Nature and Envrionment. No 63 p. 106. Council of Europe, Publishing and Documentaion Service, Strasbourg. (3.2.g.)
9) Catsadorakis G. 1985. Preliminary ecological study of lake Kournas. Dublicated report. Chania forest service. p. 16. (3.2. a,b).
10) Catsadorakis G. & M. Malakou. 1991. The birds of lake Kournas, Crete, Greece. Kartierung mediterr. Brutvogel 6: 13-17. (3.2. a,b).
11) Goulandris Museum Natural History - EU/DG XI. 1994. ORNIS Data Bank, unpubl. data. Kifissia, Greece. (3.2. a,b).
12) Grimmet R.F.A. & T.A. Jones. 1989. The Important Bird Areas in Europe. ICBP Technical Publication No. 9, p. 906. (3.2. a,b).
13) Hellenic Zoological Society, Hellenic Ornithological Society. 1992. The Red Data Book of threatened vertebrates of Greece. Athens, p. 356. (3.2. a,b).
14) Malakou M. & G. Catsadorakis. 1992. Past and present situation of the wetlands of Crete with specil reference to their birds. Biologia Gallo-hellenica 19 (2): 59-72 (143-156). (3.2. a,b).
15) [CORINE BIOTOPES]

Αναφορά: Natura 2000 φόρμα δεδομένων (αγγλικά), έκδοση βάσης 7 Φεβ 2014