Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 21 003 Χρήστες 15 359 Pageviews: 68 026 Pages / Session: 3.24 Avg. Session Duration: 02:50 Bounce Rate: 61.02% % New Sessions: 74.17%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες