Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 57 996 Χρήστες 64 Pageviews: 151 754 Pages / Session: 2.62 Avg. Session Duration: 02:11 Bounce Rate: 67.62% % New Sessions: 79.18%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες