Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 28 574 Χρήστες 21 338 Pageviews: 92 663 Pages / Session: 3.24 Avg. Session Duration: 02:53 Bounce Rate: 61.84% % New Sessions: 75.35%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες