Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 38 398 Χρήστες 18 822 Pageviews: 116 017 Pages / Session: 3.02 Avg. Session Duration: 02:38 Bounce Rate: 62.53% % New Sessions: 75.21%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες