Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 39 289 Χρήστες 14 Pageviews: 118 468 Pages / Session: 3.02 Avg. Session Duration: 02:38 Bounce Rate: 62.49% % New Sessions: 75.17%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες