Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 37 462 Χρήστες 17 930 Pageviews: 113 636 Pages / Session: 3.03 Avg. Session Duration: 02:40 Bounce Rate: 62.54% % New Sessions: 75.12%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες