Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 21 224 Χρήστες 15 555 Pageviews: 68 609 Pages / Session: 3.23 Avg. Session Duration: 02:49 Bounce Rate: 61.00% % New Sessions: 74.37%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες