Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 16 223 Χρήστες 12 129 Pageviews: 54 411 Pages / Session: 3.35 Avg. Session Duration: 03:02 Bounce Rate: 62.24% % New Sessions: 74.76%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες