Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 61 196 Χρήστες 21 Pageviews: 158 086 Pages / Session: 2.58 Avg. Session Duration: 02:09 Bounce Rate: 67.88% % New Sessions: 79.46%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες