Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 34 904 Χρήστες 16 147 Pageviews: 107 350 Pages / Session: 3.08 Avg. Session Duration: 02:42 Bounce Rate: 62.42% % New Sessions: 75.18%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες