Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 14 965 Χρήστες 11 260 Pageviews: 49 333 Pages / Session: 3.30 Avg. Session Duration: 02:58 Bounce Rate: 62.87% % New Sessions: 75.24%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες