Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 21 801 Χρήστες 16 249 Pageviews: 75 528 Pages / Session: 3.46 Avg. Session Duration: 03:06 Bounce Rate: 60.17% % New Sessions: 74.53%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες