Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 44 990 Χρήστες 13 Pageviews: 129 456 Pages / Session: 2.88 Avg. Session Duration: 02:29 Bounce Rate: 63.94% % New Sessions: 76.65%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες