Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 49 363 Χρήστες 32 Pageviews: 137 558 Pages / Session: 2.79 Avg. Session Duration: 02:23 Bounce Rate: 65.34% % New Sessions: 77.41%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες