Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 13 647 Χρήστες 10 356 Pageviews: 43 932 Pages / Session: 3.22 Avg. Session Duration: 02:55 Bounce Rate: 63.45% % New Sessions: 75.88%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες