Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 83 539 Χρήστες 26 Pageviews: 200 414 Pages / Session: 2.40 Avg. Session Duration: 01:58 Bounce Rate: 67.82% % New Sessions: 79.12%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες