Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 36 271 Χρήστες 17 100 Pageviews: 110 733 Pages / Session: 3.05 Avg. Session Duration: 02:41 Bounce Rate: 62.49% % New Sessions: 74.95%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες