Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 24 580 Χρήστες 18 370 Pageviews: 83 443 Pages / Session: 3.39 Avg. Session Duration: 03:03 Bounce Rate: 60.62% % New Sessions: 74.74%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες