Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 40 642 Χρήστες 20 Pageviews: 121 721 Pages / Session: 2.99 Avg. Session Duration: 02:36 Bounce Rate: 62.57% % New Sessions: 75.31%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες