Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 54 015 Χρήστες 78 Pageviews: 145 349 Pages / Session: 2.69 Avg. Session Duration: 02:16 Bounce Rate: 66.94% % New Sessions: 78.36%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες