Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 22 945 Χρήστες 17 070 Pageviews: 79 795 Pages / Session: 3.48 Avg. Session Duration: 03:08 Bounce Rate: 59.93% % New Sessions: 74.40%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες