Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 44 156 Χρήστες 36 Pageviews: 127 929 Pages / Session: 2.90 Avg. Session Duration: 02:30 Bounce Rate: 63.72% % New Sessions: 76.47%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες