Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 70 129 Χρήστες 33 Pageviews: 173 852 Pages / Session: 2.48 Avg. Session Duration: 02:02 Bounce Rate: 68.29% % New Sessions: 78.69%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες