Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 15 608 Χρήστες 11 715 Pageviews: 52 023 Pages / Session: 3.33 Avg. Session Duration: 03:01 Bounce Rate: 62.62% % New Sessions: 75.06%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες