Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 81 494 Χρήστες 38 Pageviews: 196 512 Pages / Session: 2.41 Avg. Session Duration: 01:59 Bounce Rate: 67.70% % New Sessions: 78.95%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες