Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 71 412 Χρήστες 32 Pageviews: 175 892 Pages / Session: 2.46 Avg. Session Duration: 02:01 Bounce Rate: 68.49% % New Sessions: 78.86%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες