Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 42 794 Χρήστες 45 Pageviews: 125 534 Pages / Session: 2.93 Avg. Session Duration: 02:33 Bounce Rate: 63.21% % New Sessions: 75.99%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες