Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 17 034 Χρήστες 12 716 Pageviews: 58 022 Pages / Session: 3.41 Avg. Session Duration: 03:04 Bounce Rate: 61.70% % New Sessions: 74.65%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες